6.1. Pomen prakse

Spomnimo se osnovnega načela za duhovno rast: prepričati ego, da omogoči notranjemu jazu, da realizira idejo možganov. Možgani so naredili program in postavili nalogo, da bo ta program uspešno realiziran. Celotna usmeritev in postopki dela so koncentrirani na pravilno realiziran program in zaradi tega smo izdelali tajna besedila, besedila naših pravil, da bi vsakemu posamezniku omogočili uspeh in dosego cilja. V začetni fazi našega dela, ko je ego še dominanten, uporabimo sistem vklop notranjega jaza, branje tajnega besedila in izklop, oziroma povratek v vsakdanje stresno področje, področje komande ega.

Kot je razvidno iz celotne moje razlage o uspešnemu sistemu namenske uporabe življenjsko-kozmične energije v zdravilstvu, leži težava samo v tem, kako se naučiti pripraviti celoten organizem, da bo realiziral lastni možganski program. Po vzhodnjaško bi lahko rekli, da nam je s treniranjem, vlaganjem lastne energije in meditiranjem uspelo doseči cilj. Na Vzhodu je meditacija osnovno načelo za dosego cilja in zaradi tega posvečajo vsestransko pozornost meditaciji in meditirajo neprekinjeno iz dneva v dan. Zapisal sem tudi, da ljudje z Zahoda nismo kos temu postopnemu in dolgotrajnemu procesu: težko bi meditirali vsak dan po nekaj ur in mislili samo na določeno pravilo ter dosegli, da nam misel ne uide na nič drugega. Rešitev leži v spoštovanju načela meditacije, kar pomeni, da v našem zahodnjaškem načinu življenja, v vsakodnevnem življenjskem ciklusu v sistem lastnih dnevnih opravil vključimo oz. vgradimo načela aktiviranja notranjega jaza in stanje meditacije. Torej ni potrebno, da od jutra do večera vnašamo v svoje življenje pozornost, ljubezen in srečo na tisto željo, katero želimo realizirati, temveč uporabimo sistem »vklop – izklop«.

6.-1.

Brigita, mati štiriletne hčerke, je stanovala v Domžalah, ko je v prometni nesreči umrl njen mož. Živeli so skromno: mož je bil zaposlen kot delavec v tiskarni in njegov dohodek je bil edini vir družinskega preživljanja. Plača in enosobno stanovanje ni kazalo na slabe pogoje za življenje, toda po njegovi smrti se je vse spremenilo in obrnilo na glavo. Zaprosila me je, da ji pomagam.

Bila je rojena v Halozah v revni družini. Imela je samo osnovnošolsko izobrazbo in ni kazalo, da bi lahko preživela in vzgajala otroka brez primerne zaposlitve. Ker je veliko brala in ker so jo zanimale ezoterične vede sem ji predlagal, naj se nauči prerokovanja iz slikovnih ali tako imenovanih ciganskih kart, za katere menim, da so najenostavnejše za uporabo.

V tistem času je bilo težko dobiti takšne karte, zato sem ji ponudil komplet iz moje kolekcije igralnih in tarok kart. Sprejela je predlog in začel se je postopek učenja.


Vsak dan je zjutraj vzela eno karto, analizirala sliko, vsak detajl na njej, prebrala pomen in se ga poskušala naučiti na pamet. Cel dan je meditirala na to karto tako, da je položila karto na mesto, kjer jo je lahko stalno opazovala. Kadar je odšla iz stanovanja, je dala karto v denarnico in če je imela nekaj prostega časa, je karto vzela iz denarnice in jo študirala. Vsak trenutek prostega časa je vlagala energijo, da bi ta karta postala sestavni del nje same, do te meje, da jo le pogleda in ve vse o njej, da jo čuti v duhu in telesu.

Po tej meditaciji na eno karto je postopek ponovila z vlaganjem energije v pomen in razlago dveh kart skupaj. Na koncu je meditirala na sistem odpiranja kart in prerokovanja. Postopek za polaganje kart si je morala izbrati sama. Pristop in delo, oziroma način odpiranja in prerokovanja s kartami, je najbolj uspešen, če si vedeževalec sam izbere tip kart in postopek za njihovo polaganje.


Brigita je začela prerokovati. Srečal sem jo pol leta po šolanju: bila je srečna in hvaležna. Z navdušenjem je komentirala svoje delo in povedala, da pri prerokovanju zadene skorajda vse vsakemu sogovorniku. To se ji je zdelo nenavadno in zanimivo, ker je ves čas nekoliko dvomila v moje besede, še celo po končanem učenju je ta dvom hitro izgubila s prakso prerokovanja. Rekla mi je: »V začetku nisem dojela, kaj pomenijo te Tvoje besede »vlaganje energije«: zdaj vem: to je garanje.«

Poslovil sem se od nje z nasvetom, da kart ne sme nikomur dajati v roke, da jih mora imeti vedno pri sebi in da so najprimerneje spravljene v leseni škatlici ali vrečki iz naravnega materiala, kot je usnje, svila ipd. ter da se mora strogo držati načela, da se sorodnikom in prijateljem ne prerokuje. Meni pa da je dolžna kupiti nov komplet ciganskih kart, ker so te karte sedaj za vedno njene in samo njene, ker so prepojene z njeno lastno energijo.

S sistemom oziroma pravili, kako se naučiti prerokovanja ali gledanja iz kart, je možno realizirati marsikakšno željo v vsakdanjem življenju. Sistem je podoben sistemu zdravljenja, le da imamo v kartah že podana direktna navodila za individualno realizacijo, s tem da vsak posameznik v željo vloži svojo energijo, da ta želja postane sestavni del njega samega: v tem primeru se bo gotovo realizirala. Ni pomembna narava želje, bodisi da gre za uspešnost v podjetju, šoli, ljubezni, pri denarju in podobno: pomembno je, da smo ves čas od nastanka želje do realizacije prepričani v pozitiven izid, da čutimo veselje do tega, ter da se poistovetimo z dobrim rezultatom in čutimo prepojenost s srečo uspeha.

Ta sistem realizacije določene želje je bil pri nekaterih gibanjih v prejšnjem stoletju znan in zelo popularen kot »sistem pozitivnega mišljenja«. V času populariziranja tega sistema sem bil prepričan, da ne bo zaživel v pravem pomenu besede. Ljudje niso poznali zakonitosti, besede »pozitivno mišljenje« so uporabljali bolj kot nek dodatek h govorjenju; izraz pozitivno mišljenje smo slišali na ulici, v javnih sredstvih obveščanja, v šoli, politiki, povsod. Večini znancev, neznancev in prijateljev sem postavljal vprašanje, kaj pomeni ta izraz. Nihče ga ni znal razložiti in če je kdo to poskušal, je imel o njem popolnoma zgrešeno predstavo: niso se zavedali, da je to duhovni oziroma kozmični zakon, v katerega je potrebno vložiti energijo želje možganov, meditirati, se poistovetiti z željo, živeti z njo, ne dvomiti in da bo le tako možno doseči pozitiven rezultat, da bo le tako energija vesolja našla pot za realizacijo naše želje.

arrow_right_alt