6.2. Razvrstitev primerov bolezni

Pri terapevtski praksi je zelo pomembno vodenje evidence slehernega zdravljenja. Vsak pacient je pomemben, njegova bolezen in okrevanje sta hkrati osnova za klasifkacijo oziroma razvrščanje bolezni na posamezna področja oz. dele telesa. Tako sem tu razvrstil posamezne primere po vrstnem redu zdravljenja energetskega in fzičnega telesa, kot sem ga opisal v drugem delu knjige o življenjsko-kozmični energiji. Poskušal sem podati tiste moje primere, ki so značilni za posamezne organe in sisteme v organizmu.

V zelo redkih primerih se bo težko opredeliti, kateri sistem ali organ v telesu je v brezenergetskem stanju in kje je začetek bolezni: prepričan sem da, je najbolje, da v teh primerih vsak terapevt izbere lastno opredelitev. To pomeni, da so nekateri primeri zdravljenja, ki sem jih opisal za določen funkcionalni sistem v organizmu, enako uporabni tudi za drug sistem ali drug organ v telesu.

arrow_right_alt