6. Praktično delo

Vlaganje lastne energije oziroma redne vaje in zdravilska praksa so edina pot za duhovno napredovanje, tako kot so izkušnje osnova za uspeh vsakega terapevta. Zaradi tega je pomembno, da vsak posameznik vloži energijo v svoj duhovni razvoj, primeri iz moje prakse v tej knjigi pa naj prispevajo k razvoju terapevtskega znanja posameznika in mu omogočijo primerjavo z njegovimi lastnimi ugotovitvami.

Podani primeri so resnični, čeprav so v tekstu spremenjena imena pacientov in kraji dogajanja: preveriti jih je možno z odobritvijo pacienta. Znana je lastnost človeka, da ne želi pripovedovati o svoji bolezni, neuspehu v življenju ali podobni situaciji in trpljenju, da bi se s tem zaščitil in obvaroval pred negativnimi odzivi okolice. To pogojuje zaupnost zdravljenja in tudi zaščito pacientove osebnosti oz. zasebnosti. Za tajnost ali javnost zdravstvenih procesov je pristojen pacient, ki se odloča, ali bo njegov primer objavljen, nikakor pa ne terapevt.

Tudi nekatere besede v tekstu o skrivnem besedilu sem moral nekoliko prirediti. Ne zaradi tega, ker tega besedila ne bi smel objaviti v originalu, temveč zaradi ljudi, ki so mi za to skrito besedilo povedali, kljub svoji zaprisegi o tajnosti. Z objavo izvirnega skritega besedila bi lahko škodoval mojim zapriseženim prijateljem, kljub temu, da besedilo ni več aktivno oz. pomembno. Vse to ne spremeni dejstva in pomembnosti tajnega besedila, ker sem v tem delu knjige o življenjsko-kozmični energiji pojasnil, kako lahko sami izdelamo lastna tajna besedila za posamezne transformacije. Za vsakega terapevta je lastni tekst tovrstnih besedil veliko bolj uspešen pri izvajanju transformacij kot tuj tekst ali še celo tekst napisan v nekem tujem jeziku.

arrow_right_alt