7.4. Zdravljenje duše

Nemalokrat se zgodi, da moramo pri pacientu zdraviti njegovo dušo, ker je ta obolela ali obstoji nevarnost, da bo zapustila fzično telo in da bo nastopila smrt. Pri mlajših osebah duša ponavadi zapusti telo v obliki neke hude nesreče, samomora, v primeru naravnih katastrof, vojne in podobno, medtem ko se pri starejših osebah to zgodi v obliki možganske ali srčne kapi in hude bolezni. Ta pogled, da obravnavamo dušo nekega posameznika sega v že nemogoče sfere dojemanja in se drzno spopada z našo vzgojo in religioznimi pogledi na življenje in svet po smrti, toda duša je nedvomno del energetskega stanja živega organizma in je zaradi tega možno vplivati nanjo z energetskimi ali bolje rečeno z božanskimi zakoni.

Terapevt z življenjsko-kozmično energijo zdravljenje duš sprejema: zanj je dojemljivo in razumljivo, ker se je skozi celoten tu opisani postopek vzgajanja in treniranja srečeval z zdravljenjem energij. Terapija, poseg in potek, ki jo lahko izvedemo v prisotnosti ali odsotnosti pacienta pri zdravljenju, oziroma zdravljenje na daljavo, kaže na to, da pravzaprav delamo izključno z dušo pacienta, da so vsi rezultati zdravljenja le posledica njenega učinkovanja, vidnega na fzičnem telesu. Na tej osnovi temeljijo tudi dokazi, da je duša direktno povezana z našim telesom in da se nič v organizmu ne zgodi, če to ni bilo sproženo in opravljeno preko »komande«, to je preko defniranega programa naše duše.

Spomnimo se zdravljenja na nivoju prednikov, ko je prednik že zdavnaj umrl, njegovega fzičnega telesa ni več, zdravimo pa na njemu vzrok za bolezen pacienta, ki je njegov naslednik. Vse bolezni, ki jih ima komplementarni partner in tudi pacient sam se nahajajo na nivoju energij, na nivoju duš, kar pomeni, da že od začetka, od prvega trenutka delamo na duhovnem in rezultate opazujemo na fzičnem nivoju. To lahko začetnika bega in se ne znajde, ker je navajen samo opazovanja in dogajanja na enem nivoju, to je na fzičnem nivoju. Pri pacientu je takšno opazovanje in mišljenje na fzičnem nivoju značilno; to vidimo takoj, ko vpraša: »Kdo mi je to naredil«, »zakaj prav meni«.

Obnašanje, spremembe zdravstvenega stanja in indikacije na pacientu, ki bo izgubil fzično telo, ker ga duša zapušča, in se pripravlja, da bo umrl, nam kažejo, da njegovo fzično stanje peša kljub medicinski in drugi pomoči. Pri energetski terapiji z življenjsko-kozmično energijo se takšen pacient (kljub temu, da so bili organi in sistemi v telesu zdravljeni, da je dobil večjo količino energije in da pri merjenju energetskega stanja telesa kaže na dobro stanje), počuti slabo in ne pokaže pozitivnega rezultata zdravljenja. V primeru, da je pacient pred zdravljenjem imel občutek omotičnosti, da je bil brez energije in da se je hitro utrudil, bo po zdravljenju imel enake občutke, le nekoliko bolj blage, na primer: bolečina se je iz ostre spremenila v topo bolečino.

arrow_right_alt