1.3. Energetske oblike iz preteklosti

Teren, na katerem je izvedena planirana gradnja, ima zelo velik vpliv na prebivalce v zgrajenih stanovanjih ali poslovnih prostorih. Tu srečamo večinoma motnje, nastale v preteklosti in ustvarjene s kolektivnim delovanjem. Stara pokopališča, še tista iz časov Rimljanov, delujejo z dušami, katere niso mogle oditi na svojo pot zaradi nasilne smrti ali storjenega greha, pri čemer čas ni omejitev. Mesta, kjer je nekdaj bila neka oblika oltarja, ali še celo cerkev, puščajo trajne oblike škodljivih energij. V praksi najdemo mesta, kjer so se vršile črne maše in bili postavljeni žrtveniki, ali mesta, kjer so se izvajale različne oblike magijskih obredov in podobno. Vse to proizvaja hudo moteče energetske vplive in jih je potrebno nevtralizirati ali odpraviti, da gredo po svoji poti.

Nemalokrat pri hudi bolezni katerega izmed pacientov ugotovimo, da je pacientovo stanovanje pod vplivom energetskih tvorb, nastalih zaradi nečloveških dejanj posameznih vojaških struktur. Vse oblike zločinskega dejanja nad zapornikom dajo za posledico močan energetski potencial, kateri ima škodljive lastnosti. Duše mučenih in ustreljenih ostanejo na mestu zločina in nimajo možnosti odhoda po svoji poti, tako da pozneje močno negativno vplivajo na prebivalce tam zgrajenih objektov.

Tudi nekatere znane ali neznane sorodstvene povezave iz preteklosti, ki so vezane za te površine, lahko vplivajo na uporabnike prostorov. Zlasti je to pomembno in se tudi vedno izraža, če je med sorodniki ali med prejšnjimi uporabniki teh zemljišč prihajalo do prepirov, pretepov ali celo zločinov. Ta energetska telesa se aktivirajo z energijo sedanjih stanovalcev oziroma uporabnikov zaradi genetskih povezav in postanejo za organizme sedanjih prebivalcev nevarna.

arrow_right_alt