10.1. Iskanje podzemnih prostorov

Skrite prostore so ljudje vedno gradili, večino poznamo iz gradov, zgrajenih v poznem srednjem veku; to so bila najprej zaklonišča pred sovražniki, skladišča različnih vrednih predmetov ali povezave med sosednjimi objekti, palačami, gradovi in podobno. Težko je danes vso to arhitekturo podzemnih objektov analizirati, kajti v današnjem času jih ne potrebujemo več, postali so neuporabni in večina načrtov je šla v pozabo. Posebej nas presenečajo oblike kanalov in težko pridemo do spoznanja, za kaj so bili namenjeni, kaj so vse povezovali in kje je bil vhod in kje izhod. Zgodovinski dogodki pred tehnično revolucijo nam potrjujejo dejstvo, da so bile takšne gradnje potrebne in da so podzemni objekti šele s časom izgubljali svoj namen, postajali nepomembni in nepotrebni. Lahko računamo tudi z odkritji prostorov, ki so služili za hrambo vrednih predmetov z namenom skrivanja pred sovražniki, in ki so pozneje ostali pozabljeni, toda malo je informacij o obstoju takšnih mest, in še manj je verjetno, da bi bilo kaj res.

Osebno sem prepričan da je še veliko skritih prostorov in da so vse palače, gradovi in njim podobni objekti imeli takšne prostore. Za primer vzemimo pripovedovanje arhivskih strokovnjakov, da je bil stari grad na Ptuju, kjer je danes muzej, povezan s tunelom z gradom Vurberg. Tunel je potekal pod reko Dravo in povezoval Ptuj s prostori Vurberga, nekdaj pomembnega gradu, katerega so v drugi svetovni vojni zavezniki porušili. Oba gradova sta zgrajena na hribu. Obstaja studenec na ptujskem gradu, ki je globok približno 64 m, kar da podatek da je tunel moral iti v globilo približno 70 m in na razdalji od 5 – 10 km in ravno toliko globoko pri izhodu iz tunela. Danes je tunel neuporaben, na več mestih zasut in poškodovan in že sama misel, da je takšna podzemna povezava bila zgrajena na naših tleh, govori o pomenu in potrebi tovrstnih objektov.

Iskanje teh podzemnih prostorov ni naš cilj, ker ti podzemni prostori, v večini primerov, nimajo škodljivih energij in ne delujejo na človeški organizem. Njihova energetska sevanja so šibka, težko zaznamo vplive teh objektov, rezultati meritev so dvomljivi in po navadi jih odkrijemo le po naključju ali na osnovi različnih pripovedovanj domačinov.

arrow_right_alt