11.2. Iskanje živih oseb

Pri iskanju živih oseb je vsak primer cel roman in je težko definirati splošne prijeme za iskanja. Pogrešane osebe so lahko po svoji volji pogrešane, lahko pa so člani določenih skupin z verskim ali nekim drugim motivom, kot so skupine mladostnikov, iskalcev mamil in opojnih drog, ljubezni, potepuštva in podobno. Ni pravila, ki bi nam omogočilo hiter način iskanja, če želimo doseči pozitiven rezultat.

Rezultat iskanja je odvisen tudi od odnosa ožjih sorodnikov do iskane osebe, zlasti tistih, ki se deklarirajo kot čustveno prizadeti za usodo pogrešanega. Take osebe so največ prispevale k izginotju pogrešanega in vsak iskalec mora to dejstvo upoštevati, biti previden, da ne bo zaveden, tudi magijsko napaden in podobno. Sorodniki se običajno obnašajo do pogrešanega kot da je že pokopan in ne razkrivajo njegovih slabih lastnosti, ki so za iskalca zelo pomembne pri izdelavi iskalnih prijemov in zaključkov. Pri ožjih sorodnikih besede terapevta, da pri iskanju pogrešanega ne potrebuje pripomočkov, kot so slika, deli obleke, spominčki in podobno, izzovejo dvom o resnosti metode iskanja z življenjsko-kozmično energijo. Dvom o metodi vašega iskanja zelo hitro prenesejo na druge sorodnike, prijatelje, znance in sodelavce, zato je pri kontaktu s sorodniki potrebna previdnost.

Lokacija pogrešanega je lahko mirujoča ali potujoča, če se pogrešani premika ali potuje z različnimi prevoznimi sredstvi. Dobro je vedeti, ali ima pogrešani s sabo osebne dokumente, in spremljanje aktivnost pristojnih organov, ki so vključeni v iskanje pogrešanega. Poznati moramo odločitev najbližjih sorodnikov o potrebi objave celotnega primera v sistemih javnega obveščanja in v primeru podane informacije poznati vsebino obvestila o pogrešanemu. Mnenja novinarjev in sorodnikov ne bodo kaj prida pripomogle pri iskanju, vsekakor pa dobre informacije lahko skrajšajo čas iskanja.

Družbene organizacije, ki se aktivirajo pri iskanju, kot so policija, različna društva, osebni detektivi, diplomatski predstavniki, prijatelji in podobno skrivajo svoja odkritja ali jih netočno prenašajo zaradi zaščite lastnih delovnih procesov, zato se pri iskanju na njih ne moremo zanašati. Informacije, pridobljene od teh služb in posameznikov, moramo energetsko obdelati, da bi ločili resnične podatke od tistih, ki niso točni ali so celo zavajajoči. Opreti se moramo samo na lastna merjenja in sistematski pristop postopnega odkrivanja: vse druge podatke je treba energetsko preveriti in jih upoštevati le za splošno presojo in usmeritev različnih idej in aktivnosti.

arrow_right_alt