12.1. Elementi v našem organizmu

Osnova za razvrstitev posameznih spoznanj o človekovem organizmu sloni na globokem poznavanju energetskih dogajanj, vezanih za funkcioniranje telesa, kar velja tudi za razvrstitev pomembnih organov v vlogi funkcij in delovanja na energetskem in fizičnem nivoju. Razvrstitev elementov mojega vpogleda sledi kronološkemu poteku razvoja živih organizmov in njihovemu funkcioniranju v naravi.

ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNA ENERGIJA = Osnovno gorivo v človeškem organizmu

Odkril sem, da se energija, ki nam daje življenje, nahaja povsod okrog nas, da je prisotna v zemeljski atmosferi in da je v veliki meri odvisna od sončne energije. Za obstoj in življenje nam hrana ni potrebna: hrana je potrebna za mišice, za opravljanje gibanja našega telesa, predvsem za zemeljske potrebe. To energijo, katero sem poimenoval življenjskokozmična energija zaradi vpliva Vesolja na naš obstoj, je univerzalna in vsebuje vse obstoječe elemente od nič do neskončnosti, kakor tudi od nič do minus neskončnosti.

BIOENERGIJA, AURA = Zaščitno energetsko polje živega organizma

Telo potrebuje življenjsko-kozmično energijo kot osnovno gorivo in eden njenih produktov je tudi zaščitni plašč okrog našega telesa, bioenergetsko polje, imenovano in vidno kot aura, ki ščiti fizično telo pred vplivom škodljivih energij. Vse spremembe v normalnem pretoku energij, oziroma pri normalnem dotoku energije v naše telo, in v zmožnostih telesa, da sprejema to energijo, se odražajo v polju aure.

TOČKE ODPIRANJA, ČAKRE = Vidna posledica preboja ene energije skozi drugo

Ugotovil sem, da življenjsko-kozmična energija, katero potrebuje telo, mora prebiti bioenergetsko polje na poti do organov v telesu in pri tem pušča sled v obliki vrtincev, katere imenujemo točke odpiranja ali čakre. Čakre so samo posledica in sled prebojev ene energije skozi drugo in nič več, nimajo nobenega pomena za delovanje našega organizma, le da njihova oblika nosi, oziroma daje podatek, kakšne so ovire pri prehodih naravne energije do telesa, in tudi, kakšna je sposobnost organov v telesu, da to energijo sprejmejo ali ujamejo.

DUŠA = Pilot, voznik, ki upravlja z našim telesom in njegovim delovanjem

Terapevtska praksa potrjuje dejstvo, da je duša utelešen božanski princip, vsestransko energetsko vodilo, ki predstavlja podaljšano roko univerzalnega stvarstva. Duša je večdimenzionalni in vodilni modul, ki ima možnosti upravljanja z vsemi primarnimi kreacijami na Zemlji. Lahko bi rekel da je podaljšana roka stvarstva, ki upravlja z našim energetskim in fizičnim telesom, in obenem edina znana spona v povezavi z našim tvorcem, ali konstruktorjem življenja.

Primerjava: Človek upravlja s stroji, kot so avto, letalo, ladja, računalnik in podobnimi napravami; človek je njihov stvarnik, ali bog, in njihova duša. Težko si je predstavljati, da bo naprava, izdelana iz nežive snovi dojela, kdo je njen bog, njen tvorec.

Bog je ustvarjal človeka in podobna bitja na Zemlji iz živih organizmov, on upravlja z njimi preko njihovih duš in razumljivo je, da bo fizično telo človeka težko razumelo svojega ustvarjalca. Človek, to je živi organizem, lahko preko svojih možganov preide na nivo duš in ima tako odprto, čeprav rahlo povezavo z zakoni stvarstva; ko bo spoznal vse parametre nastajanja in poteka življenja bo nastopilo dvoje: samouničenje, ali pa bo človek postal tvorec za nova živa bitja, postal bo njihov bog.

GENI = Osnova za izdelavo prvotnega programa za delovanje človeškega organizma

Fizično oploditev ne vodita moški in ženska s svojimi spolnimi celicami: duša otroka odloča o izbiri očeta in matere, upravlja s procesom telesne oploditve in formiranjem programa za razvoj fetusa v rojenega otroka. Ti programi so genetska struktura, zgrajena na osnovi moških in ženskih genov v DNK strukturi. Geni formirajo triindvajset kromosomov in ustvarjajo programe za človeško življenje od oploditve in rojstva vse do smrti fizičnega telesa. Funkcija duše je, da na osnovi teh genetskih programov v materinem telesu vsestransko razvije otroka in omogoči njegovo rojstvo ter nato vodi spontane procese skozi celo njegovo življenje.

MOŽGANI = Mnogo več kot glavni procesor za delovanje telesa

Stvarnik ali bog ni naredil človeka po svoji podobi, za izdelavo podobe je ustvaril možgane, kateri so sposobni narediti učinkovito energetsko matrico, oziroma program za realizacijo vsake zamisli. To, kar si možgani zamislijo, to lahko vsi ljudje tudi realiziramo, pa naj bo to energetska transformacija ali ustvarjanje no vih živih organizmov. Vse zavedne kot tudi nezavedne funkcije v človeškem telesu se v bistvu izvajajo, oziroma vršijo iz in preko možganov. Duša preko možganov aktivira vse potrebne genetske programe, ki omogočajo našim organom in sistemom v telesu, da aktivno delujejo z uporabo energetske sile, z gorivom, z življenjsko-kozmično energijo.

ORGANI V TELESU = Opravljanje namenskih del v telesu

Vsaka celica v organizmu deluje za potrebe organa, v katerem se nahaja, in hkrati sodeluje z vsemi drugimi celicami. Medcelično sodelovanje pa omogoča kompleksni genetski program, ki se nahaja v vsaki celici: vsaka celica ve, kako delujejo drugi organi in kako deluje celoten organizem. Vse delujoče celice posameznega organa v telesu za funkcioniranje uporabljajo življenjsko-kozmično energijo in zato ustvarjajo tudi zaščitno energetsko polje, bioenergetsko polje celice. To zaščitno polje je odvisno od sposobnosti vsake celice za delovanje; hkrati delovanje vseh celic tega organa ustvarja skupno zaščitno polje, bioenergetsko polje organa v telesu. Prav tako kot pri celici je zaščitno polje organov v telesu odvisno od njihovega zdravja, oziroma od neoviranega pretoka energije in lastnega delovanja.

FUNKCIONALNI SISTEMI = Omogočajo končni produkt v telesu

Delovanje vseh organov funkcionalnega sistema v telesu omogoča slehernemu telesu njegovo normalno naravno opravljanje nalog z aktivnostmi v sklopu celotnega organizma. Organi prispevajo v končnem seštevku celotno zaščitno polje, ki se izraža kot bioenergetsko polje funkcionalnega sistema. Bioenergetsko zaščitno polje je odvisno od prispevka vseh organov, od njihovega zdravja in normalnega funkcioniranja.

FIZIČNO TELO = Rezultat povezave vseh funkcionalnih sistemov v celoto

Vsi sistemi v telesu ustvarjajo združeno zaščitno polje okoli vsakega živega organizma, ki je znano pod imenom bioenergetsko polje ali aura. Usklajenost pretokov energij v fizičnem telesu ima za rezultat zdrav organizem, kajti tam, kjer je energija, je tudi življenje, lahko bi tudi rekel da je telo zdravo, če je energetsko stanje maksimalno, in da je bolno, če je stanje energije bližje minimumu. Vse motnje ali bolezni v fizičnem telesu se izražajo v upadanju obsega zaščitnega energetskega polja, aure, katera je pravi indikator zdravstvenega stanja organizma.

BOLEZEN = Opazna posledica slabega pretoka energije

Ovirano delovanje organa povzroči slabo lastno zaščitno energetsko polje, ki se prenese naprej kot oslabitev zaščitnega polja tega funkcionalnega sistema v celoti, in kot končni rezultat ima telo primanjkljaj zaščitne energije v svoji auri. V auri se to vidi kot črna lisa, mesto brez energije ali vakum. Ovire ali vzroki za bolezen so lahko nastali vakumi ali točke v auri, ki ovirajo prehod življenjsko-kozmične energije: to so mesta, na katerih nastane blokada, kot posledica različnih vplivov ali prisesanih elementalov oziroma duš, ki živijo na račun tega tujega energetskega polja.

DIAGNOSTICIRANJE BOLEZNI = Ugotavljanje stanja organizma, ki je definirano izključno z merjenjem pretoka energije

Nujno je, da za ugotavljanje energetskega stanja v organih telesa uporabimo instrument, oziroma merilec, in da uporabljamo tudi več različnih načinov preverjanja. Za vsako natančno diagnosticiranje je potreben kvaliteten instrument in obvezna kontrola pokazanih stanj z več različnimi instrumenti. Vsi instrumenti energetskega merjenja so pod direktnim vplivom terapevtove intuicije in pri merjenju stanja uporabimo intuitivni senzor: kontrolo merjenja meritve za energetsko stanje opravimo s senzorjem očesa in nato še z dobro izurjenim nihalom. Pri diagnostiki se vedno izkaže, da imamo dva energetska stanja: ali da je na mestih merjenja premalo energije, oziroma da je na tem mestu vakum, ali da se tam nahaja odvečna energija, oziroma da je prisesan nek energetski parazit.

VZROKI ZA BOLEZEN = Ko ima hudič mlade, jih ima mnogo

Prva skupina vzrokov za pojav bolezni je človek sam, oziroma človek, ki z različnimi dejanji oslabi lastno energetsko zaščito, zavira pretok energije, oslabi energetsko zaščito pred škodljivimi energijami; organi začnejo oslabljeno delovati in kot posledica vsega tega se pojavi bolezen. V vseh primerih bolezni je vzrok v oslabeli energetski zaščiti, človek ne oboli ali celo ne izgubi svoje fizično življenje, če je njegova zaščita nepoškodovana, razen v primerih nasilne smrti ali starosti.

Druga skupina vzrok za pojav bolezni so medsebojni odnosi med ljudmi, vplivi z namenskimi in škodljivimi energijami, kot so različni namenski zli protokoli, na primer spontana ali načrtovana dejanja zlobe, dominantnosti, vampirizma, uroka, prekletstva, črne magije in podobno. Največ izvorov za prve poškodbe energetske zaščite leži v nenačrtovanih vplivih, pri čemer se odprejo vrata za blokado energetskega pretoka in kot posledica oslabi delovanje organizma. Popolno uničenje energetske zaščite se doseže z namensko postavljenimi protokoli, s katerimi se popolnoma uniči energetska zaščita in direktno onemogoči zdravo stanje organizma.

Tretja skupina vzrokov za pojav bolezni leži v vplivih različnih energetskih tvorb, elementalov, duš in podobno, ki delujejo na energetsko zaščito organizma. Vsi prepiri, pretepi, mučenja, zločini in podobna zla dela ustvarjajo energetske programe, ki škodljivo delujejo na energetsko zaščito organizma. Prav tako vplivajo na naše zaščitno polje tudi živali in rastline, katere zaradi slabega odnosa do njih ustvarjajo upor, ki se prenese na človeško energetsko polje in se izrazi kot delujoča škodljiva energija. Nemalo primerov v praksi zasledimo kot pojav nevarnih energij iz neznanega izvora, vendar so te produkt različnih energij.

Četrta skupina vzrokov za bolezni zajema vse zemeljske in geopataloške energije, ki so koncentrirane na določenem mestu: energije različnih pokopališč, svetišč, templjev in podobno, kot na primer skupine duš, katere so zaradi določenih emotivnih stanj ali nasilne smrti fizičnega telesa ostale vezane za Zemljo.

Vse prometne ali delovne nesreče, samomori, nezgode pri nepričakovanih dogodkih, razpad družine, propad podjetja, porazi v delovnih procesih, športnih tekmovanjih in podobno imajo vzrok v delovanju škodljivih energij.

arrow_right_alt