12.3. Knjige o življenjsko-kozmični energiji

Za predavanja in organizacijo tečajev je bila potrebna pisna podpora v obliki skript oziroma knjig. Tovrstno literaturo, ki jo lahko najdemo v knjigarnah in knjižnicah, ni bilo možno uporabljati za moje potrebe, ker obstoječa literatura ne temelji na učinkovanju univerzalne življenjskokozmične energije, katero sem jaz sam raziskoval, dognal, in tudi poimenoval. Kronološki pristop k razreševanju teh pomanjkljivosti je zahteval projekt razčlenjevanja vseh vprašanj zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo, oziroma pisanja petih knjig o življenjsko-kozmični energiji in njenih učinkih.

PRVA KNJIGA = Božanski vpliv Vesolja

Knjiga je napisana kot priročnik za potrebe prvega oziroma začetnega tečaja za terapevte z uporabo življenjsko-kozmične energije. Vsebina knjige je enaka vsebini obdelane snovi za prvi tečaj in podaja osnovne zakonitosti, s poudarkom na transformacijskih pravilih, in določene prijeme, ki jih terapevt potrebuje za energetsko zdravljenje organizma, oziroma vzdrževanje zdravja.

Motto prve knjige zajema opozorilo pred nevarnostmi pri individualnem in duhovnem razvoju osebnosti:


UM JE MORILEC RESNICE,

NAJ UČENEC UBIJE MORILCA.


DRUGA KNJIGA = Življenje brez bolezni

Snov te knjige v prvem delu obravnava pripravo terapevta, da lahko zdravi, in pripravo oziroma iniciacijo pacienta, da lahko sprejme terapevtove transformacije energije, to je energetsko zdravljenje. V drugem delu te knjige je obdelano področje zdravljenja energetskega in fizičnega telesa z uporabo pravil iz prve knjige. Prav tako kot prva je tudi druga knjiga pisana kot priročnik za potrebe drugega tečaja za vzgojo in izobraževanje terapevta z življenjsko-kozmično energijo.

Motto druge knjige opozarja vse tiste, ki se ukvarjajo z energijami, da imajo tovrstni zdravilci duhovno zaščito in da jim moramo brezkompromisno dovoliti, da opravijo božansko delo:


TISTEMU,

KATEREMU JE DANO,

DA LAHKO ZDRAVI,

MU Z RAVLJENJA NIHČE NE SME

POREKATI ALI PREPOVEDATI.


TRETJA KNJIGA = Zdravje je sreča

Več kot sedemdeset primerov iz prakse je zajeto v tem delu: opisani so moji primeri, tretmani zdravljenja iz obdobja zadnjih petih let (2005 – 2010). Zaradi spoštovanja osebnosti pacientov sem v vseh primerih zamenjal kraj dogodkov in originalna imena pacientov. Primeri hude zlobe ljudi so podani na koncu dela pod oznako »brez komentarja« in opozarjajo na vsakdanje dogodke v različnih družinah in družbenih okoljih. Knjiga je napisana kronološko in sledi vsebinskemu postopku zdravljenja energetskega in fizičnega telesa, oziroma pisno podpira vsebino drugega tečaja. Motto tretje knjige opozarja na nevarnost nepravilno vložene energije v duhovno rast in nepravilno uporabljenih zakonitosti duše:


AKTIVIRANJE DUHOVNIH PROGRAMOV

V MATERIALNEM SVETU

POVZROČI SATANIZEM IN ČRNO MAGIJO.


ČETRTA KNJIGA KAJ JE ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNA ENERGIJA = Eliksir za življenje na Zemlji

Po vrsti četrta napisana knjiga pojasnjuje energetsko funkcioniranje organizma s preprostim opisom v primerjavi s sodobnimi stroji in v osnovi pojasnjuje vzroke za hude bolezni. Na koncu je podan opis postopka oziroma dela z mentalno kirurgijo in delo na nivoju duš. Namen knjige je odgovoriti na nešteta vprašanja tečajnikov in poslušalcev mojih predavanj, krati pa jo lahko vzamemo kot začetno knjigo v procesu spoznavanja lastnosti življenjsko-kozmične energije.

Knjiga nima značaj priročnika in jo zato lahko uporabi absolvent tečajev ali začetnik kot tudi vsak, ki ga tovrstna snov zanima. Knjiga je lahko začetek ali konec spoznavanja energetskega stanja na našem planetu.

Motto četrte knjige opozarja na nujnost sistematskega in brezkompromisnega vlaganja energije v duhovno rast vsakega posameznika:


ČE UČENEC VLAGA

TOLIKO ENERGIJE V DUHOVNO RAST,

KOT JO VLAGA DAVLJENEC,

DA BI PRIŠEL DO ZRAKA,

MU LEŽIJO VSI DUHOVNI CILJI

PRAV NA DOSEGU ROKE.


PETA KNJIGA = Čisto okolje, zdravljenje prostorov

Peta po vrsti napisana knjiga, to je prav pričujoče delo, obravnava zdravljenje/čiščenje prostorov in opisuje različne energetske oblike, ki so skozi čas nastale in ostale privezane na prostore, katere zdravimo. To je četrti del nepogrešljive literature v seriji knjig za potrebe novih in energetskih spoznanj, vzgojo in izobraževanje terapevtov, kadrov in vodilo za delo na terenu. Obenem obravnavana snov omogoča vsakemu bralcu spoznanje možnih škodljivih energij, ki se nahajajo v okolju kjer živi in dela. Na koncu knjige sta podana primera iskanja podzemnih prostorov ali skritega zaklada ter iskanje pogrešanih oseb. Primera sta sistematsko obdelana in imata namen opozoriti iskalce na nujnost previdnosti pri delu.

Motto pete knjige je opozorilo na hudo bolezen izvajalcev črne magije in v nadaljevanju podaja opozorilo, da podana snov ni mogla zajeti vsega, da so možna različna presenečanja pri zdravljenju prostorov:


USTVARJALCI

ZLOBNIH IN ŠKODLJIVIH ENERGIJ

SO DUHOVNO NERAZVITE OSEBE,

NE DOJAMEJO NOBENEGA NASVETA ALI OPOZORILA,

USTAVI JIH LE PROTINAPAD.


arrow_right_alt