12.4. Pot duhovnega razvoja

POT DUŠE = Pot duhovnega razvoja, ki ga vodi notranji jaz

Pravilno vložena energija v duhovno rast omogoča dosego vrhunskih duhovnih kvalitet in razvoj vseh humanih, etičnih, poštenih in pravičnih načel pri vsakem posamezniku. Pravilna usmeritev omogoča hitro spoznavanje energetskih zakonitosti in njihovo uporabo, dosego vrhunskih kvalitet duha in odobritev za enakopravno delovanje na najvišjem nivoju stvarstva.

Pri pravilno usmerjeni meditaciji delovanje ega izključimo tako, da pri vlaganju energije omogočimo pravilno pot duhovnemu razvoju, uveljavitvi duše, notranjemu jazu. Vlaganje energije je trud in trening, da onemogočimo vpliv ega in da spoznamo in osvojimo pravila za delo na duhovni ravni. Dolgotrajne meditacije, znane iz šol na Vzhodu niso primerne za naš zahodni svet: naučiti se moramo tako imenovanega »vklop – izklop« prestopa iz stresnega stanja delovanja ega v umirjeno stanje duha, oziroma v stanje delovanja notranjega jaza. Pri tem postopku podoživimo določeno duhovno stanje in treniramo, vlagamo čas, trud in energijo, da prestopimo v to stanje brez motenj in strahu, ki nam ga podtika delujoči ego.

POT EGA = Napačna pot duhovnega razvoja preko znanja in izkustva

Mnogi iskalci duhovnih kvalitet zgrešijo pot, zaidejo na stranski tir in padejo pod vpliv zlobnih in nesposobnih voditeljev različnih duhovnih šol, postanejo njihovo orodje in se nezavedajoč se tega začnejo ukvarjati s škodljivimi energijami. Rodimo se enaki, z dobrimi in slabimi karakternimi lastnostmi, zato zavedene posameznike na duhovni poti ne kaže obsojati: verjeli so »duhovnim voditeljem« in treba jim je pomagati, jih odzdraviti.

Komanda v vodenju organizma, ki je formirana na osnovi pridobljenega znanja in izkustva je ego, kateri usmerja vse naše aktivnosti duhovnega razvoja po svoji presoji in ne dovoli duši, da bi se aktivno uveljavila. Človek ni stvarnik in njegove odločitve so usmerjene, vezane za zemeljske potrebe po vladanju, statusu v družbi in pridobivanju materialnih dobrin. To niso energetske, oziroma duhovne usmeritve, in taki posamezniki za realizacijo svojih ciljev uporabijo vse oblike škodljivih energij, zlobnih protokolov in črne magije. Živimo v času pridobivanj materialnih dobrin in prestiža v družbi, zato je logično, da večina iskalcev duhovne poti ne uspe in vlaga energijo v napačno smer.

Živimo v času aktivne uporabe črne magije

Merilo, da pravilno usmerjamo energijo v duhovno rast je, da nam se pri podoživljanju določenega duhovnega stanja ne pojavljajo in vsiljujejo nobene misli dvoma, strahu in podobno, ki so produkt ega. Ko nas pri izvajanju pravil, transformacij ali meditacij ne motijo nobene druge misli, je to za terapevta ali slehernika potrdilo, da smo na pravilni poti duhovnega razvoja in na poti uspeha k zastavljenemu cilju.

OVIRE PRI DUHOVNEM RAZVOJU = Stranski učinki zgrešenih duhovnih šol

Delo z ezoteričnimi tehnikami, kot so astrologija, I Ching, tarot, rune in podobno nimajo veliko skupnega z duhovnim razvojem. To je iskanje določenih rešitev, za katere pri obstoječih znanih zemeljskih zakonitostih nimamo odgovora. Pri uporabi katerekoli ezoteričnih tehnik smo zgolj manipulanti pravil, ki so jih izdelali duhovno izbrani posamezniki, in uporaba tega znanja ustvarja upor na poti duhovnega razvoja.

Različne »duhovne šole«, ki so danes zelo popularne, zavedejo posameznike v mnogoštevilna pravila tega pouka in mu onemogočijo pravilno pot napredovanja v duhovni svet. Voditelji teh šol z določeno avtoriteto ali prepričevanjem, sugestijo in hipnozo dosežejo, da jih poslušalci sprejmejo in jim verjamejo. Nekomu verjeti je duhovna iluzija; skupinsko delo in vaje zagotovo ovirajo posameznika na njegovi že zastavljeni poti, katera je popolnoma osebna oziroma individualna. Skorajda vsako učenje z določenimi zahtevami in prepovedmi zavede posameznika in vodi k ustvarjanju škodljivih energij oziroma k črni magiji.

ROJSTVO = Stopnja inkarnacije

Lastnost hitrega sprejemanja in razumevanja duhovnih kvalitet omogoča stopnja inkarnacije duše ob rojstvu vsakega posameznika. Lahko bi po številu reinkarnacij ocenili sposobnost posameznika, da sprejme duhovni nauk, in ljudi razdelili na štiri stopnje, in sicer:

od ena do devet = slabo,

od deset do osemnajst = dobro,

od devetnajst do sedemindvajset = prav dobro, in

od osemindvajset do šestintrideset = odlično.

Nizko reinkarnirane duše niso sposobne hitrega dojemanja duhovnih poti in pri duhovnem učenju morajo vložiti veliko energije in truda, medtem ko visoko razvite duše z malo vložene energije hitro sprejemajo najvišje nivoje zavesti. Lastnost vseh duš je, da lahko osvojijo tehniko vzdrževanja zdravja, oziroma da zmorejo osvojiti znanje potrebno za zdravljenje lastnega organizma.

MEDITACIJA = Sposobnost sprejemanja notranjega jaza

Meditacije pri zdravljenju postanejo zelo enostavne in preproste: v kolikor uspemo izločiti vpliv ega, se naučiti “vklop – izklop“ prestopa v stanje meditacije, smo na poti uspeha.

Prva stopnja:

izločanje ega in spoznanje, aktiviranje, uporaba zdravilske sposobnosti je stanje, ko posameznik doseže stopnjo univerzalne ljubezni, emotiven sprejem vseh kreacij na Zemlji in v Vesolju.

Druga stopnja:

je stanje višje stopnje zavesti ali doseženega duhovnega stanja, znanega kot razsvetljenje, ko nam uspe popolnoma izločiti ego: takrat smo uspešni tudi na nivoju mentalne kirurgije in pri uporabi možganskih in duhovnih zmožnosti za zdravljenje na daljavo.

Tretja stopnja:

je najvišje stanje zavesti, ki ga dosežemo, ko ego popolnoma odstranimo iz sistema upravljanja sebe, in dosežemo najvišjo stopnjo meditacije, ko so nam vrata na nivoju duš popolnoma odprta. V tem stanju imamo odobritev za delo na nivoju duš, za njihovo zdravljenje in zamenjavo v organizmu, oziroma za upravljanje na najvišjem nivoju stvarstva.

REINKARNACIJA IN EGO = Črno-magijske stopnje

Osebe, ki izvajajo protokole črne magije lahko razdelimo v štiri skupine ali na štiri stopnje, in sicer po razporeditvi stare indijske družbene lestvice:

Prva stopnja: Osebe, ki izhajajo iz prve kaste po razporeditvi družbe v Indiji, samostojnega dela niso sposobni in so zmožni biti aktivni le pri skupinskem delu. Pri nevtralizaciji njihovih zlobnih prilepkov duši se prestrašijo in prenehajo delati in tudi ne sodelujejo več v skupinah.

Druga stopnja: Ta skupina oseb izhaja iz druge kaste: sposobni so skupinskega in samostojnega dela, so vodje skupin s šest ali dvanajst oseb ter težko prenašajo, če jim nevtraliziramo oziroma ozdravimo njihove zlobne lastnosti.

Tretja stopnja: Osebe, redki posamezniki iz tretje kaste, ki so maksimalno razvili ego, so vodje črno-magijskih organizacij, predavatelji za vodje skupin pripadnikov druge stopnje, svetovalci v večjih gospodarskih organizacijah in profesionalni izvajalci črne magije. Običajno so visoko izobraženi posamezniki, ki so izgubili občutek za sočloveka: izločanje posameznega človeka iz družbe ali iz življenja jih ne prizadene, in zato nimajo možnosti ozdravljenja. To so bolne in hudobne osebe, monstrumi; v primeru višjega družbenega položaja so pravi teroristi; podobni so ranjeni živali, in družba jih mora izločiti in sanirati, če ji le uspe da jih odkrije.

Četrta stopnja: Osebe, posamezniki iz četrte kaste nimajo možnosti, da bi postali izvajalci črne magije, ker so se rodili z visoko stopnjo reinkarnacije; zmožni so hitre osvojitve sposobnosti blokiranja ega in doseganja stanja visoke stopnje meditacije. Svoje življenje so posvetili razvoju duše, notranjemu jazu, in so opredeljeni za duhovno službo, zdravilstvo in posvečena dela. V Indiji so to posamezniki, ki vodijo šole, organizirajo ašrame, so guruji, budhisatve ali brahmani.

PACIENT = Vsak posameznik, ki išče pomoč

Lahko rečemo, da so pacienti lahko pasivni ali aktivni. Pasivni pacienti: to so vsi posamezniki, katere srečamo na predavanjih ali na tečajih, ki redno vadijo za terapevte z življenjsko-kozmično energijo. Na predavanjih in tečajih sprejemajo informacije o funkcioniranju zakona vesolja in tako usmerjajo svoje poglede in razvoj na pot duhovnega razvoja in zdravega življenja.

Aktivni pacienti: V to skupino lahko zajamemo vse posameznike, ki iščejo pomoč za svoje zdravje. Osnovni princip zdravljenja z življenjskokozmično energijo je ustvariti pogoje, da pacient premaga slabo stanje ali bolezen v organizmu. To pogojuje aktivno sodelovanje pacienta pri zdravljenju in na tej osnovi lahko razdelimo paciente v štiri skupine.

Otroci najbolj in najhitreje sprejmejo življenjsko-kozmično energijo, kajti nimajo razvitega ega in glede na občutek boljšega počutja, ki ga vodi duša ali notranji jaz, postanejo veseli, spontano sodelujejo pri postopku zdravljenja in ozdravljeni so skorajda že po prvi terapiji oziroma ozdravimo jih z nekaj terapijami.

Drugo skupino sestavljajo pacienti, kateri brezkompromisno sprejemajo energetsko zdravljenje, sodelujejo s terapevti in njihovo ozdravljenje je enako uspešno kot pri zdravljenju otrok.

V tretji skupini imamo paciente, ki s svojim znanjem in izkustvom želijo dojeti energetsko zdravljenje in tako aktivirajo ego, kateri zavira postopek zdravljenja. Te paciente moramo na vseh terapijah poučevati in njihovo zdravljenje poteka dalj časa.

V četrto skupino spadajo pacienti, ki so zaradi različnih zasvojenosti nesposobni za sprejemanje terapije z življenjsko-kozmično energijo. Njih ozdravimo le, če pred zdravljenjem ozdravimo njihovo potrebo po mamilih, alkoholu, tabletah, fanatizmu in določene vzroke nesprejemanja energetskega zdravljenja.

arrow_right_alt