12.5. Pogoji za zdravljenje

Zelo velika je odgovornost vsakega posameznika, ki se opredeli, da se bo učil duhovnih kvalitet, da bo zdravil ali da bo vodil skupine ljudi na poti duhovnega razvoja. Tu ni in ne sme biti improvizacije, ker vsaka napaka pri vodenju ali zdravljenju pušča stranske učinke, katerim sledi zločin na nivoju duš. Neodgovorni voditelji različnih delavnic zaradi nesposobnosti, nestrokovnosti in pod vodstvom svojega ega tako grešijo, da se njihov greh ne da ozdraviti, postanejo lahko zgolj izvajalci škodljivih energij in vodje črno-magijskih skupin. Posamezniki pod njihovim vplivom oziroma komando obolijo, izgubijo moč lastnega odločanja in upravljanja s svojo osebnostjo, dirigirani so od voditeljev, katerim običajno slepo sledijo.

Voditeljem takih šol lahko pomagamo tako, da jim nevtraliziramo zlobne lastnosti, medtem ko posameznike iz teh šol lahko ozdravimo, ozavestimo in usmerimo na pravo pot duhovnega razvoja.

Vsak zdravitelj, voditelj različnih delavnic ali šol za duhovni razvoj mora, zaradi varstva in zaščite posameznika pred svojimi metodami in prijemi, izpolniti štiri pogoje za svoje delo, in sicer:

  1. organizirati predavanja,
  2. voditi tečaje,
  3. napisati knjige, in
  4. v praksi dokazati, da je metoda, katero uporablja, uspešna.

PREDAVANJA = Široka in javna afirmacija lastnega terapevtskega dela

Živimo v fizičnem in materialističnem svetu, naša zakonodaja podpira klasično medicino, cerkev je izrabila principe religije in človek je tudi v takem okolju razvil sposobnost za preživetje, začel boj za materialne dobrine in pozabil, oziroma blokiral svoje genetske programe za energetske oblike življenja. Alternativno zdravljenje je izgubilo osnovo za uveljavitev v družbi, njegovi učinki so negirani, oporekani, anatemizirani in tako je nastala vrzel v pojmovanju vsakega posameznika o uspehih tovrstnega zdravljenja. Alternativno zdravljenje, zdravilstvo, energetsko stanje organizma ne podležejo fizičnim parametrom, težko so dokazljivi in nepoučen posameznik nima osnove za zaupanje v tovrstne prijeme.

Vse zgoraj omenjeno, in lahko bi še kaj dodali, pogojuje, da mora vsak zdravilec svoj nauk dodobra izdelati in prezentirati, pojasniti in omogočiti širši javnosti, ljudem različnih poklicev, in pridobiti odgovore na določene pomisleke o energetskih stanjih narave. Zlasti je pomembna razlaga delovanja energije na človeško telo, odziv telesa na kanalizirano energijo in delovanje stranskih učinkov, če se pojavijo. To lahko storimo edino tako, da organiziramo javno razpravo, predavanja o celotnem nauku ali sistemu in duhovni rasti vsakega posameznika.

TEČAJI = Podajanje znanja ali sistema drugim

Sposobnost energetskega zdravljenja nima pravega in širšega pomena, če to znanje posameznik zadrži zase. To znanje po njegovem življenju odide v pozabo, izgubi se, in ljudje nimajo več možnosti uporabe teh dobrin. Modrost številnih rodov na Zemlji narekuje, da vsak tovrstni nauk nesebično podarimo drugim, kljub temu da smo celo življenje vlagali svojo nadarjenost, trud in čas, da smo garali za pridobitev teh sposobnosti in da nismo prejeli nobenega povračila za to delo.

V šoli, v družini in v cerkvi danes nismo deležni pouka o energetskem stanju duha, zato je edina možna rešitev, da zdravilci organizirajo in vodijo pouk za pridobivanje znanja o zdravilstvu in o duhovnem napredovanju.

NAPISATI KNJIGE O SVOJEM ZNANJU IN IZKUŠNJAH =

Podati pridobljeno znanje širši javnosti Vsako znanje je težko prenesti drugemu, če ni shranjeno v trajni in razumljivi obliki, oziroma če ni zapisano v obliki nekega sporočila, besedila, v našem primeru priročnika, knjig za široko uporabo in javno podano preko sredstev obveščanja. Knjiga zagotovi večnost nauku, omogoča vsakem zainteresiranemu posamezniku spoznavanje zakonitosti in možnost samostojnega preverjanja ali nadgradnje podanih načel in metod.

Ezoterične in duhovne knjige najlažje osvojimo, če jih beremo v materinem jeziku, prav tako mora biti snov podana z enostavnim opisovanjem brez uporabe tujih izrazov, da se bralca razbremeni potrebe po dodatni literaturi oziroma prilagoditi tekst vsakemu bralcu.

ZDRAVITI = Dokazati se v praksi

Praktične dokaze o uspešnosti zdravljenja morajo potrditi pacienti, kajti oni so pokazatelj in potrdilo uspešnosti terapevtskega dela in varovalo, garant, ki ga ima in mora imeti sleherni zdravilec. Zlasti je pomembno, da avtor določenih sistemov, metod in terapevtskih prijemov, le-te sam s svojim delom tudi potrdi in dokaže. Zelo dvomljivi so zdravilski prijemi, katere izvajamo na osnovi znanj iz zgodovine, iz davne preteklosti, ali ko prenašamo znanje zdravljenja iz različnih kultur in družbenih različic, ki so oddaljeni od naše stvarnost.

Energetsko zdravljenje zahteva natančno in sistematsko delo: zdravilec mora upoštevati vsa humana in etična načela zdravljenja in se na osnovi strogega in natančnega merjenja prepričati o uspešnosti zdravljenja. Zdravljenje na daljavo poteka pod istimi pogoji kot če je pacient prisoten, vendar pa je pri njem potrebno obsežno pojasnilo pacientu.

NAŠA HRANA = Življenjsko-kozmična energija

Energija, ki se nahaja povsod okrog nas na Zemlji in Vesolju je osnova za naš obstoj, za obstoj človeštva, ona omogoča delovanje živih organizma. Ta energija, ki je nujno potrebna za delovanje organizma je ŽIVLJENJSKA in je pod vlivom KOZMOSA, predvsem sonca, zato sem jo poimenoval z binarnim terminom, oziroma s skupno besedo ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNA ENERGIJA.

Pogoj, da je organizem zdrav, je neoviran pretok življenjsko-kozmične energije v njem, oziroma v našem telesu. Vsaka ovira pretoka energije v našem telesu ali ovira pri pritoku energije v naše telo je vzrok za njegovo oslabljeno delovanje, oziroma osnova za pojav bolezni.

Bioenergija je sekundarna energija, ki vedno oblikuje zaščitno polje okoli organizma in je izraz, odsev, podoba zdravstvenega stanja organizma, v našem primeru človeškega telesa. V bioenergetskem polju se pojavi odziv na vsako motnjo ali oviro, kar nam terapevtom omogoča meritev in natančno diagnosticiranje stanja organizma.

Zdravljenje vzroka za moten pretok energije in kanaliziranje življenjskokozmične energije na mesto, kjer je nastalo neravnovesje, lahko imenujemo potek energetskega zdravljenja.

Zdravljenje z življenjsko-kozmično energijo je božansko in pri usmerjanju energije v telo pacienta ne pušča stranskih učinkov: rezultat zdravljenja je pozitiven, osebo ozdravimo ali pa se v primeru, da posameznik ne sprejme energijo ne zgodi nič.

Z redno kontrolo pretoka energije v naše telo in z možnostjo vzdrževanja energije, potrebne našemu organizmu, si lahko omogočimo zdravo življenje, življenje brez bolezni.

Zdravje pa je največje bogastvo in sreča v življenju.