12. VPOGLED

Spoznanja in iskušnje, terapevtska praksa in dosežki pri zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo, ki so zajeti obsežnem delu v petih knjigah o življenjsko-kozmični energiji in njeni uporabi za zdravljenje in vzdrževanje zdravja, so s to knjigo zaključena. Štiridesetletno delo mi je omogočilo, da sem formiral določena načela, katera se lahko uporabijo kot univerzalna pravila. Zato menim da na koncu ne bo odveč podati vpogled v vse dejavnike, ki omogočajo živim organizmom obstoj in delovanje na Zemlji. Prav tako bom tu strnjeno zajel lastna odkritja in podal razvrstitev, katero sem uporabil pri izdelavi sistema in metode za zdravljenje in vzdrževanje zdravja z življenjsko-kozmično energijo.

arrow_right_alt