2.2. Tehnična priprava

Na terenu potrebujemo kompas za določanje lege objekta, trdo mapo z brezčrtnimi listi papirja, pribor za risanje in nekoliko različnih navadnih ali barvnih svinčnikov. Dobro je imeti vse te pripomočke v za te namene priročni torbi ali primernem zabojčku. Ni primerno uporabljati pripomočke, na primer svinčnikov stranke, ker so ti elementi že moteče energetsko napojeni in bi pri meritvah negativno vplivali na rezultat.

Za delo na terenu potrebujemo vozilo: terenska vozila za delo terapevta niso primerna, ker so trda in neprimerna za vožnjo utrujenega ali izčrpanega terapevta. Tudi primerna obleka na terenu dostikrat pomaga, da se terapevt ugodneje počuti in da lahko dalj časa prebiva v stanju meditacije. Ne glede na vremenske razmere se zgodi, da terapevt pride v stanje brez energije in da čuti mraz, zato je primerno tudi v letnem času imeti topel plašč. V primeru, da terapevta zebe, lahko uporabi plašč, če ni občutil mraza, pa plašč ostane v vozilu. V vozilu je primerno imeti prenosno luč, komplet radijskih postaj, orodje in zaboj z različnimi pripomočki, kot so vrvice za povezovanje in merjenje.

arrow_right_alt