2.4. Postopek iniciacije

Prilagoditev terena in pripomočkov naredimo po sistemu prilagoditve pacienta za zdravljenje z življenjsko-kozmično energijo. Iniciranje, katerega poznamo pri zdravljenju oseb, je treba primerno prilagoditi izdelanim pripomočkom in celotnemu terenu, katerega želimo očistiti, ali bolje rečeno: ozdraviti. Prilagoditev opravimo v nekoliko skrajšani obliki, ker imamo opravka predvsem s fizičnimi parametri medtem; v primeru, ko imamo opravka z bio sistemi obvezno izvedemo celoten postopek iniciacije za žive organizme.

Uglasitev opravimo v dveh korakih:


Prvi korak: Splošno - Merkava:

Naredimo Merkavo na pripomočke (teren, prostore, objekt)

s katerimi bomo imeli opravka pri čiščenju, to je zdravljenju.

Drugi korak: Prilagodimo sebe in svoje pripomočke (teren, prostore, objekte) s pravilom:

Vzamem YEHI OR in ga dam v moje energetsko telo,

v energetsko telo mojega komplementarnega partnerja,

v energetsko telo pripomočka (terena, prostora, objekta)

in neskončni potencial vseh idej, vezanih za ta telesa, dam

v trojno Merkavo neskončne svetlobe združeno v Merkavo TIKOM OLAM.


Prav tako, če na terenu najdemo, oziroma vzamemo in uporabimo nek predmet kot pripomoček, ga je treba inicirati in pripraviti za uporabo. Najprej opravimo meritve, da ugotovimo, ali je ta predmet pod vplivom različnih energij ali ne, in v primeru, da je predmet energetsko nečist, moramo moteče energije odpraviti ali nevtralizirati. Po tem dejanju očiščen predmet iniciramo z zgoraj opisanim postopkom in ga uporabimo tako, kot da je ta pripomoček naše stalno orodje, oziroma kot ostale pripomočke.

Pri čiščenju, to je pri zdravljenju prostorov, ni primerno sprejemati ponujene pijače, posebno ne hrane, ker nikoli ne veste, kdo je gostitelj. Preko pijače in hrane se namreč najlažje prenašajo črno magijski protokoli, kateri preko njiju delujejo s polno močjo. Posebej moramo biti previdni, če je v teh prostorih pred kratkim potekala kakšna proslava, rojstni dnevi ali verski obredi. Obiskovalci teh proslav nikoli niso vsi čisti in dobronamerni, zato lahko pričakujemo njihova zla dela tudi v teh prostorih. Velikokrat zasledimo profesionalno delo, ki ga opravljajo zlobni ljudje z namenom uničenja energetskega telesa gostitelju, ali nekomu njegovih članov družine. Tu ni možno uporabljati ali izvajati neke zaščite in podobno, ker je hrana pri prebavljanju direktno v povezavi s funkcioniranjem organizma in protokoli črne magije delujejo na vse celice v telesu.

Pri delu v prostorih ali na terenu in pri kontaktih z različnimi predmeti moramo biti zelo previdni: teh predmetov ne odnašamo in jih po opravljenem delu vedno vrnemo na mesto, kjer so prej bili. V primeru, ko za določen predmet nismo prepričani da je popolnoma čist, in menimo da ga je potrebno sistematsko analizirati in očistiti, ga ne odnesemo s seboj. Zaprosimo gostitelja, da ta predmet da v črno vrečko in da ga prinese k nam v prostor, kjer stalno delamo. Predmet pustimo na miru nekaj dni, da se sam energetsko uravna in ga potem analiziramo, očistimo in pripravimo za uporabo, oziroma ga vrnemo lastniku. Nekateri predmeti kot so različni spominki in okraski, katere nam ni uspelo takoj nevtralizirati, lahko delujejo na terapevta, ko ta dela po sistemu prevzema energij v lastno energetsko polje, zato je najbolje te predmete zadržati toliko časa, da smo prepričani, da so v nevtralnem stanju. Kajti predmete z energetskim nabojem škodljivih energij ni možno blokirati ali zaščititi za nedoločen čas.

Pri čiščenju prostorov lahko pričakujemo najnevarnejše stanje, če gremo čistit prostore k neznanim osebam, ker so v tem primeru vse energije v objektu, vključno z energijami stanovalcev v teh prostorih nevarne za terapevta in njegovo zdravje. Prostore ponavadi čistimo zaradi zdravljenja in iskanja vzrokov za slabo zdravstveno stanje pacienta, da se njegovo zdravstveno stanje ne poslabša, da se bolezen ne povrne. To je sestavni del terapije za nekatere hude bolezni, zato je razumljivo, da nadaljujemo zdravljenje pacienta s tem, da ozdravimo, očistimo prostore. Malokdaj se zgodi, da vas nekdo, ki ga ne poznate, zaprosi, da mu očistite stanovanje, hišo ali delovne prostore. V tem primeru je najprimerneje odkloniti delo čiščenja. Terapevti čistimo prostore samo za paciente in obiskovalce tečajev, ker so ti že inicirani in pripravljeni za takšna energetska zdravljenja. V skrajnem primeru, ko moramo kljub vsemu pregledati prostore neznanim osebam, pred čiščenjem obvezno iniciramo vse uporabnike prostorov in opravimo test za vsakega od njih, če je morebiti sposoben izvajati črno magijske protokole ali ne. Samo tako se bomo zaščitili pred neprijetnim presenečenjem in nevarnostjo za naš organizem, ter uspešno očistili prostore.

Z uporabniki prostorov, katerim želimo ozdraviti stanovanje, se moramo vnaprej dogovoriti, da o čiščenju ne govorijo, da nikomur ne povedo za to delo, ker je zelo pogost pojav, da izvajalci črne magije usklajeno delujejo ter napadejo prostor in vas, ker jih motite pri njihovem zlobnem delu. Tudi osebe, ki ne verjamejo v energije in tovrstno delo, je najprimerneje zaprositi, da odidejo iz prostorov, da pri delu niso prisotni. Če zahtevajo, da želijo ostati v prostorih, jih iniciramo in naredimo kontrolo njihove sposobnosti dela s črno magijo, po potrebi pa jih tudi delno blokiramo ali ozdravimo.

arrow_right_alt