2.5. Energetske skupine

Škodljive energetske motnje ne moremo poenostaviti in jih obravnavati kot enake, istovrstne energije, ker so izvori takih motenj različni in njihovo delovanje pušča različne posledice. Tako na primer motnje, ki jih povzroča Zemlja, in tiste, ki jih zlobni ljudje namensko ustvarjajo, nimajo skupnega imenovalca, razen škodljivega posledičnega vpliva, zato je treba narediti razvrstitev vseh vplivov v prostorih in širši okolici. Tako lahko brez bojazni pristopimo k delu in bomo tudi maksimalno uspešni. Moja večdesetletna praksa mi je pokazala, da je dovolj, da škodljive energije razdelimo v štiri skupine. Prav tako ni treba vedno upoštevati vseh šibkih in škodljivih energij, ker jih telo premaguje in zanj niso nevarne, lahko rečemo, da je močnejše od njih.

Prva skupina združuje vse motnje, ki jih proizvajata Zemlja in Vesolje: teh motenj ne moremo nevtralizirati, prav tako ni možno zaščititi uporabnike na določenem mestu z nekakšnim zaščitnim sredstvom, predmetom. Kot sem zgoraj omenil, so te energije nevarne le na sečišču silnic, in sicer kjer se dve ali več motenj sešteje, in je edina rešitev, da se teh nevarnih točk izognemo, na primer v času spanja ali dela.

Te motnje imenujemo geopataloške motnje.

Drugo skupino sestavljajo motnje, ki so jih ustvarili različni ljudje, različne kombinacije energij neznanega izvora, energije nastale v različnem psihičnem stanju, smrt ali dejanja namenskega rušenja energije. Tu lahko definiramo energije, kot so elementali, travmatični dogodki, vplivi pohištva in umetnin ter delo zlobnih ljudi. Vse te energije je treba poiskati, jih nevtralizirati ali odpraviti iz prostorov. Ne priporočam, oziroma odsvetujem da bi te prostore opremljali z zaščitnimi sredstvi, ker so ti pripomočki namenski in delujejo tako, da blokirajo samo določene energije in pri tem delujejo negativno na dogajanja v okolici.

Njihovo delovanje lahko primerjamo z mrazom, pred katerim se lahko zaščitimo tako da gremo v ogrevan prostor ali da se primerno oblečemo, nikakor pa ne s tem, da nas bo ogrela neka slika ognja ali kresa, ki jo lahko enačimo z zaščitnim sredstvom.


Najboljša zaščita prostora je, da v njem nimamo nobenih zaščitnih pripomočkov, da prostor očistimo vseh nevarnih energij, in da živimo sproščeno, brez občutka grozeče nevarnosti.


V tretjo skupino uvrščamo dogodke na zazidalni parceli, ki jih lahko razvrstimo kot možno delovanje škodljivih energij iz preteklosti, pozabljene dogodke in podobno. Sem lahko uvrstimo negativne energije iz zgodovine, ki so jih pustili nekdaj obstoječi objekti, organizirana zlobna delanja, ki jih izvajajo v vojaških taborih in zaporih, ali medsebojni vplivi prebivalcev stanovanj in dogodki na parceli. Vse moteče energije, ki so nastale v preteklosti, moramo na primeren način nevtralizirati ali odpraviti s parcele. Tudi za to skupino škodljivih energij ni primerno postavljati kakršnihkoli predmetov za zaščito, ki jih nepoučeni ljudje postavljajo v vogale parcel ali na obrobje, ker ti ustvarjajo dodatne motnje: pri čiščenju izbranih površin jih moramo nevtralizirati in odstraniti.

Četrta skupina združuje vse energije, katere so vezane za profesionalno delovanje zlobnih ljudi in obračune v družini. Vanjo lahko vključimo vse programirane in namensko postavljene protokole; duše postavljene z namenom zastraševanja: energije čarovnic in magijsko postavljenih predmetov, oziroma kombinacije različnih sestavin in kosov živalskega izvora, kot so tako imenovani »čini«, ali pri muslimanih »sihti«. Ta skupina je nedefinirana in je odvisna od zlobnih dejanj v določenih prostorih, lahko pa se zgodi, da ne najdemo nobene zlobne energije tega izvora v posameznem prostoru, čeprav jih je v drugih zelo veliko.

Splošno pravilo je, da moramo vse ugotovitve najprej poiskati s postopkom merjenja na daljavo, in da moramo vse ugotovitve zapisati in pripraviti kot pripomoček za delo na terenu. Računati moramo tudi s tem, da je pripravljeno delo podložno napakam in da nas nepredvidene spremembe na terenu ne smejo presenetiti.

arrow_right_alt