2. PRIPRAVE ZA ČIŠČENJE PROSTOROV

Vsako terensko delo zahteva predhodno pripravo, zlasti je zahtevna priprava pri energetskih aktivnostih, ker so pri njih skoraj vsi primeri med sabo različni in neprimerljivi. Na primer, objekti so lahko enako zgrajeni, toda glede na lego objektov so postavljeni v različne mikro lokacije in obrnjeni v različne smeri, grajeni so iz različnih materialov; pomembna je obloga in gradnja sten, betonskih plošč ali ostrešja, ker ima vse to določen vpliv na energije objekta. Upoštevati moramo tudi materiale za toplotno in hidro izolacijo, za izolacijo tal in materiale, uporabljene za tla, kajti velika razlika je, če so ti materiali iz umetnih mas ali iz naravnih materialov. Vse te gradbene podatke je treba od pacienta zvedeti, zbrati in podrobno analizirati.

arrow_right_alt