3.4. Nihalo

Nihalo, najpopularnejši pripomoček za določanje energetskih in drugih stanj, je zaradi doseženih določenih rezultatov skozi zgodovino obstal in ga tudi danes koristno uporabljajo mnogi raziskovalci. Društva, ki se združujejo in gojijo nagnjenje k temu pripomočku, se imenujejo radiestezisti, veda pa radiestezija. Ime je verjetno dobila zaradi napačnega tolmačenja delovanja nihala. Ta pripomoček sem spoznal že zgodaj v otroštvu in se z njim tudi igral. Nismo sicer imeli lepo izdelanega nihala, kot smo jih gledali v knjigah o starem Egiptu: večina nas je uporabljala kovinsko matico ali drug podoben predmet z luknjo in ga obesila na sukanec. Za nihalo sem uporabljal tudi prstan obešen na las; darovalka je vedno bila katera mojih sošolk z dolgimi lasmi.

Hitro sem ugotovil, da nihalo ne kaže točno, in najbolj zavzeto sem takrat hotel ugotoviti, kaj to meri, kaj registrira, česa ne, kaj pomeni netočen odgovor, zakaj se tako obnaša. Minevali so dnevi, meseci in leta preizkusov. Najprej sem dognal, da nihalo ne more točno pokazati, dati pravilen rezultat, če ga uporabim v stresnem stanju, v primerih emotivne povezanosti s sorodniki in ožjimi člani družine ali če iščem nekaj pomembnega za širšo javnost. Tako sem posvečal svojo pozornost tistemu delu časa, ko sem zastavil vprašanje in od nihala dobil odgovor, točen ali netočen. Preizkušal sem sebe, poskušal sem ugotoviti, kdaj nihalo da pravilen, kdaj netočen odgovor in kdaj se začne malo čudno obnašati.

Preizkusi so me pripeljali do zaključka, da nihalo ne da odgovora na vprašanje, temveč sledi mojemu psihofizičnemu stanju in vedno odgovarja na podzavesten vpliv možganov. Počasi sem začel slediti odgovore, ki jih pošilja moja podzavest, obenem pa sem v stanju rahle zaspanosti kontroliral premikanje nihala, lahko bi rekel usklajeval odgovor nihala in možganov in vedno dobil od nihala točen odgovor na postavljeno vprašanje.

Na koncu sem poskušal dobiti odgovor na postavljeno vprašanje tako, da nisem uporabljal nihala, poistovetil sem se s prejšnjim stanjem, ko je nihalo dalo točen odgovor in sledil odgovoru možganov. Nad točnim odgovorom sem bil presenečen in malo prestrašen, ker nisem bil vajen takšnega merjenja, misleč da sem samo imel srečo. Toda skozi čas sem ugotovil, da v človeku obstoja nekakšen merilec, neko umirjeno stanje možganov in zavesti, katerega lahko direktno uporabimo, da dobimo točen odgovor na postavljeno vprašanje, ali da v tem meditativnem stanju možganov uporabimo nihalo in bomo, tudi tokrat, dobili točen odgovor.

Verjetno je, da so stari Egipčani prišli do istega zaključka, da nihalo ne da vedno pravilen odgovor, kar so poskušali premostiti z različnimi oblikami izdelave nihala in izbiro uporabljenih materialov, da bi tako dobili odgovor na zastavljeno vprašanje. Takšnim eksperimentom sledijo tudi danes, ko radiestezisti izdelujejo različna nihala za višjo točnost merjenja: definirajo jim težo, vgrajujejo kristale, magnete in podobne snovi. Vse skupaj postaja komplicirano in ostaja netočno, zlasti takrat, ko ta nihala uporabijo za določen cilj, kot je zdravljenje ljudi ali nevtralizacija energetskih tvorb. Nihanje nihala namreč sledi željam radiestezista in se odziva na njegovo

Različna nihala

zahtevo, na primer da se organ ozdravi, da se elemental nevtralizira in podobno. Večina radiestezistov ima občutek, da prav z nihalom zdravijo in da z njim lahko delajo kar hočejo, toda zmotili so se, kajti nihalo ne zdravi in tudi ne odpravlja energetskih oblik, kot so elementali, duše in slična energetska telesa.

arrow_right_alt