3.8. Sistematski pristop k merjenju

Omenil sem, da nas delo na terenu vedno preseneti, ni dveh enakih objektov ali enakega energetskega stanja na dveh različnih mestih. To pogojuje, da izdelamo analizo karakterističnih terenskih in energetskih stanj in na osnovi rezultatov analize pripravimo razvrstitev in pristop k čiščenju prostorov. Motnje lahko razdelimo na osnovi lastnosti oziroma njihovih karakteristik, predvsem na osnovi odziva, ki jih energetske motnje ustvarjajo v prostorih, in po načinu njihovega odpravljanja pri zdravljenju. Najprimerneje je razdeliti motnje v štiri skupine, in sicer:


Prva skupina (Geopataloške motnje) naj zajame tiste energetske motnje, ki imajo izvor v Zemlji in Vesolju in se ne dajo, oziroma jih ni možno nevtralizirati, treba pa jih je locirati in se izogniti njihovemu delovanju.

Druga skupina (Energetske oblike v prostorih) naj vsebuje motnje, ki so nastale z medsebojnim delovanjem različnih energij; z energijami, nastalimi zaradi različnih kritičnih, za življenje nevarnih emotivnih stanj uporabnikov prostorov; in z namensko in zlobno nameščenimi, lahko rečem ubijalskimi energijami.

Tretja skupina (Energetske motnje na parceli) vsebuje tiste motnje, ki so nastale v preteklosti in se še vedno nahajajo na zazidalni parceli, oziroma na širši površini, na kateri je zgrajen objekt katerega želimo ozdraviti.

Četrta skupina škodljivih energij (Izredni primeri) vsebuje nepričakovane in od ljudi formirane energetske oblike, katerih skupna lastnost je, da so pod direktno upravo in vodenjem tistih, ki so jih ustvarjali in vnesli v prostor. To so v večini primerov energetske oblike ustvarjene z medsebojnimi negativnimi odnosi med sorodniki.


Sistemski pristop za delo na terenu sem dolgo analiziral in prišel do zaključka, da razvrstitev motenj v štiri skupine zajame celotno področje človeku škodljivih energij. Prav tako praktično delo potrjuje dejstvo, da se takšen pristop k delu na terenu zelo dobro obnese, saj nikoli nisem imel primera, da bi moral ponavljati čiščenje ali da sem kaj spregledal. Rezultati merjenja in zdravljenje prostorov v različnih državah potrjujejo, da se sistematski pristop, narejen po sistemu delitve motenj v štiri skupine, lahko šteje in vzame kot univerzalno pravilo za čiščenje prostorov in parcel.

arrow_right_alt