3. MERILNI INŠTRUMENTI

Vsako terapevtsko delo z življenjsko-kozmično energijo je povezano z natančnimi meritvami, uporabo kvalitetnih merilnih inštrumentov in nato natančne metode preverjanja pridobljenih rezultatov. Kot sem že v prejšnjih svojih knjigah omenil, so se merilni inštrumenti skozi zgodovino razvijali in skozi tek časa dopolnjevali tako, da danes poznamo več metod in instrumentov, ki so v večini primerov občutljivi za mehanske premike. Ti mehanski inštrumenti niso doprinesli k natančnosti meritev; kljub temu se dandanes uporabljajo, o njih pišejo različne knjige in v njih zatrjujejo, oziroma zagovarjajo njihovo kvaliteto. Minilo je veliko časa od prvih zapisov o merjenju duhovnih komponent, od prvih izdelav merilcev, lahko bi rekli, da danes poznamo zgodovino merilnih naprav in da imamo dokumente, ki govorijo o njihovi izdelavi vse od najstarejših kultur pa do danes. Stari merilci so še vedno v uporabi, kljub temu da imamo sodobne in zelo natančne merilce in merilne metode. V dokumentih iz pretekle zgodovine zasledimo zapise le o mehanskih merilcih in njihovi uporabi, medtem ko se merilci, ki so vezani za naš organizem, pojavljajo šele v drugi polovici prejšnjega, to je dvajsetega stoletja.

Lahko bi razvrstili in ocenili inštrumente po njihovi natančnosti, opisali način njihove uporabe in postavili merilne metode, toda verjetno bi zgrešili, ker najnovejše analize kažejo, da veliko ljudi uporablja te starejše oziroma mehanske merilce in jim tudi verjamejo. Na osnovi tega lahko razumemo, zakaj nekateri uporabniki teh naprav dandanes analizirajo in izdelujejo nemogoče komplicirane mehanske naprave za energetske meritve, sestavljene iz različnih materialov, raznih oblik in celo tudi takšne, ki nosijo naziv »atomska nihala«. Iz tega se da tudi zaključiti, da se mnogi uporabniki trdno držijo starih načel merjenja in teh naprav, ker premalo poznajo energije in odziv našega organizma na njihovo obnašanje. Zagovorniki mehanskih merilcev formirajo društva, pišejo knjige in zagovarjajo natančnost teh naprav nezavedajoč se, da dostikrat zavajajo sebe in bralce.

Ne bo odveč, če bežno preletimo seznam znanih merilcev in metod merjenja in se na osnovi tega opredelimo za energetske merilce, kateri imajo in omogočajo vrhunsko natančnost.

arrow_right_alt