4.1. Hartmannova mreža

Silnice delovanja teh zemeljskih energij so usmerjene sever-jug in vzhodzahod, s sečišči ustvarjajo pravokotnike, ki so odvisni od geografskih parametrov kraja, kjer merimo: pri nas v Sloveniji se največkrat vzame, da je stranica sever - jug 2,8 m in stranica vzhod - zahod 2 m. Širina sevalnega žarka je približno 20 cm, čeprav nekateri raziskovalci dajejo različne vrednosti; ta podatek pravzaprav za zdravljenje prostorov ni pomemben, ker so problematična le sečišča žarkov.

arrow_right_alt