4.4. Spoji tektonskih ali potresnih plošč

Vsako potresno področje leži na področju, kjer se dotikata dve tektonski plošči Zemlje in njun dotik v spoju seva s škodljivo energijo. Tektonske plošče so zelo velike v primerjavi z majhnim bivalnim prostorom in njihovo sevanje deluje oziroma sevalni tok poteka premočrtno. Velikokrat zasledimo, da podobno sevajo tudi podzemni prostori, tuneli, kanali, jame in podobno, čeprav je moč njihovih žarkov zanemarljivo majhna. Na terenu lahko odkrijemo podzemne in pozabljene ostanke starih mest, zapuščene instalacije, stara obzidja, zapuščene oziroma zasute objekte in podobno.

arrow_right_alt