4.5. Sestavine Zemlje

Določene sestavine Zemlje in tal, na katerih je objekt zgrajen, sevajo, kar motilno deluje na človekov organizem: od širine plasti in sestavine elementov v zemlji je odvisno polje sevanja. Zazidalne površine so majhne v primerjavi z velikostjo površine sevanja zemlje, zato je pri zdravljenju prostorov opazno, da je vsaka moteča geopatološka točka obremenjena s tem sevanjem, seveda, če je to prisotno na terenu. Med sestavinami zemlje na človeka najbolj delujejo tisti elementi, ki naravno sevajo, kot so to: uran, radij in drugi radioaktivni elementi, toda vse večje količine različnih rud in sestavin tla, primerno njihovemu sevanju, doprinašajo h škodljivosti energij, ki delujejo na bivalne prostore.

arrow_right_alt