4.8. Druge motnje

Praksa je pokazala, da so dve do štiri od zgoraj opisanih geopataloških motenj prisotne skoraj povsod in da jih je potrebno sistematsko poiskati in upoštevati pri vseh analizah. Prav tako moramo računati na druga presenečenja in energije, katere škodljivo delujejo na človeški organizem, posebno tiste, za katere ne vemo od kod prihajajo, ne poznamo njihovega izvora, oziroma katerih še ne poznamo. Velikokrat se pri meritvah zgodi, da so nekatere energije tako močne, da prekrijejo šibkejše, in da le-te odkrijemo samo takrat, ko se v meditaciji načrtno posvetimo šibkejšim energijam.

Gradnja objektov, material in železne konstrukcije, oziroma določene armature, lahko refleksno delujejo na osnovna geopataloška sevanja, tako da se motnje z odboji energij povečajo in s tem tudi škodljivi vplivi na stanovalce. Na Vzhodu poznajo določene tehnike gradnje stanovanj, kjer upoštevajo naravne dejavne vplive in s tem zmanjšajo, oziroma se izognejo škodljivim energetskim vplivom na prebivalce v prostorih. Naši urbanisti in arhitekti te znanosti ne upoštevajo, zasledimo le posameznike, ki poskušajo izdelati hiše ali urediti stanovanja po merilih človeku prijaznega bivališča.

Določena drevesa s svojo energijo škodljivo delujejo na počutje prebivalcev; neko staro izročilo pravi, da rastoči hrast v sosedstvu vedno negativno deluje predvsem na medčloveške odnose in da so njegovi sosedje med sabo često sprti. Tudi rastline, na primer drevo življenja, v prostorih ustvarjajo motilno energijo, zato je dobro, da takih rastlin nimamo v bivalnih prostorih. Za enega svojih preizkusov sem uporabil drevo limone, katero že več let ni obrodilo plodov; ko sem se odločil da ga bom posekam, je limona znova cvetela in tisto leto donosila obilo sočnih limon.

Tudi domače živali, ki prebivajo v stanovanjih, vplivajo na človeka in ustvarjajo slabo počutje v skupnih prostorih. Na mestih, kjer se je slabo ravnalo z živaljo, kjer so bile živali kaznovane s fizično torturo ali se je z mučenjem in prisilno izvajala napačna dresura, se pojavijo energetske oblike živalskega izvora. Znano je da človek z dresuro prilagaja žival svojim zahtevam, in sicer s fizičnim prepričevanjem, da ga žival uboga in to ne zaradi tega, ker se je naučila upoštevati človeške komande, temveč zaradi bolečin, katerih bi bila deležna, če ni upoštevala ukazov lastnika. V praksi na prvi pogled opazimo umirjeno domačo žival, čeprav meritve pokažejo, da njena energija ni usklajena z lastnikom in da zna biti ta žival v določenih okoliščinah celo nevarna za lastnika.

arrow_right_alt