4. GEOPATALOŠKE MOTNJE

Za Zemljo in Vesolje bi lahko rekli, da sta živi bitji, skozi njuno funkcioniranje se pretaka nešteto različnih energij, ki vplivajo na naš organizem in na obstoj življenja na Zemlji. Med različnimi koristnimi energijami so tudi tiste, katere v različnih kombinacijah lahko škodljivo delujejo na naše življenje, povzročajo različne motnje in so v večini primerov vzrok za hude bolezni. Ni popolnoma raziskano, če so škodljive energije sestavni del univerzalne energije, ali so to energije, ki delujejo ločeno. Znano nam je, da je z njihovim vplivom ogrožen naš obrambni sistem telesa, ne vemo pa še, če organizmi ne uporabljajo te energije za neke svoje posebne namene. Veliko primerov je med živali, pticami in insekti, da izkoriščajo neke nam ljudem neznane energije, ki jim koristijo za gibanje po terenu, za selitve v južne kraje, ko predvidevajo prihod vremenskih sprememb, neviht, potresov in nepričakovanih dogodkov na Zemlji. Zasledil sem, da ima tudi človek podobne lastnosti, vendar so malo opazne in so vidne le pri nekaterih ljudeh, ki so bolj občutljivi in senzibilni. Zelo zanimiv je pojav, ko miši bežijo z ladje, kar si mornarji razlagajo s tem, da bo ta ladja doživela nesrečo, havarijo ali se še celo potopila, in na osnovi tega znamenja večina mornarjev zapusti ladjo. Nekatera pripovedovanja potrjujejo dejstvo, da ima ladja, katero v pristanišču miši zapuščajo, na poti velike probleme s stroji, tovorom, viharji, se potopi, ali je to njeno zadnje potovanje in jo zatem odpeljejo na razrez, na železni odpad.

Energije iz skupine geopataloških motenj niso povsod nevarne, motilno delujejo na naše telo le v sečišču vertikalnih in horizontalnih silnic. Ni jasno, zakaj so nevarna prav križišča silnic: ali ima križišče z dvema krakoma povečano škodljivo delovanje z lastnim množenjem, ali se s križanjem teh krakov ustvarja kombinacija z novo energijo, ki na mestu križanja postane motnja, oziroma spremeni to točko v nevarno sevalno mesto za naš organizem. Človekov organizem dobro prenaša tudi ta nevarna sevanja oziroma sečišča toda rado popusti pri obrambi, kjer na istem mestu deluje več nevarnih točk različnih energij. Lahko se zgodi, da imajo škodljive energije na parceli obliko točke, premice ali pa so škodljive točke na določen način razporejene po površini. Samo v primeru, če so od vseh kombinacij energij nevarne točke združene na enem mestu, človekova obramba tega ne prenese in telo zboli.

Motilna točka

Vertikalno sevanje škodljivih motenj

Prvič: pri čiščenju, ali bolje rečeno zdravljenju prostorov, iščemo tiste točke, kjer na enem mestu deluje več različnih in nevarnih energetskih sevanj, oziroma točke z več različnimi energetskimi križišči in drugimi sočasnimi motečimi vplivi.

Karakteristika geopataloških sevanj je, da jih ne moremo nevtralizirati, odstraniti iz prostora, še manj pa je možno njihovo delovanje ublažiti z neko zaščito, kot so to blazine, mreže, antene, piramide in podobni pripomočki. Te energije imajo namreč izvor v Zemlji in velikanskem Vesolju in spremembe se lahko zgodijo le, če v Vesolju ali v Zemlji nastanejo določeni premiki ali dogodki. Človeški organizem ima dober obrambni sistem in te točke na njega ne delujejo škodljivo, če se na njih ne zadržuje dalj časa, oziroma če ni trajneje izpostavljen njihovim vplivom. Samo, če je nevarna točka v spalnici, kjer celo noč spimo, ali, če imamo takšno delovno mesto, da se ves delovni čas zadržujemo na mestu sevanja podnevi, predstavlja nevarnost za organizem, za njegovo zdravje.

Drugič: pri zdravljenju prostorov moramo upoštevati, da so škodljive točke sevanj nevarne za človeški organizem le v primeru, da se ponoči ali dnevno več ur zadržujemo pod njihovim vplivom.

Število sevalnih točk, križišč silnic energij, ki se nahajajo na enem mestu, določajo pretek časa, ki predstavlja nevarnost za človeški organizem, oziroma definirajo čas, kdaj bo obrambni sistem odpovedal in bo izpostavljenec hudo obolel. V praksi sem zasledil, da motilno mesto, katerega definirata dve različni energiji, ogrozi človeški organizem v preteku časa do deset let, odvisno od zdravstvenega stanja telesa. Čas se zmanjša na sedem let, če motilna točka vsebuje tri škodljive energije. Do največ tri leta lahko pričakujemo, da bo človek zbolel ali začel bolehati, če nanj deluje mesto, katerega formirajo štiri ali več sevalnih energij. Pred boleznijo človek čuti delovanje teh energij: manifestira se skozi njegovo slabo spanje, občutek utrujenosti kljub spanju, po večkratnem nočnem prebujanju in potrebi po odvajanju vode in podobno, vendar se tega ne zaveda. Zasledil sem tudi to, da približno dvajset odstotkov ljudi ni občutljivo na geopataloške vplive; podobno pri živalih: mačka se splošno rada zadržuje na teh nevarnih mestih sevanja, pes se jih izogiba.

Energij geopataloških motenj je veliko; za uspešno zdravljenje in organizacijo življenja v bivalnih prostorih lahko zajamemo sedem najmočnejših in na tej osnovi določimo škodljivo sevalno točko, mesto nevarno za spanje ali delo.

To so:

  1. Hartmannova mreža;
  2. Curryjeva mreža;
  3. Podzemni vodni tokovi;
  4. Spoji tektonskih oziroma potresnih plošč;
  5. Sestavine Zemlje;
  6. Zemeljska sevanja; in
  7. Vesoljska sevanja.

Ob tem se moramo vedno zavedati, da nas na terenu lahko pričakuje presenečenje, zato moramo pri takšnem iskanju škodljivih energij poiskati še vplive morebitnih skritih podzemnih prostorov, tunelov, kanalov, jam in podobno.

arrow_right_alt