5.2. Neznani elementali v prostorih

Energetske oblike, ki jih najdemo povsod po prostoru, so razporejeni povsem naključno; tudi ti so žogastih oblik, ki med sabo sicer niso enake, imajo pa skupni imenovalec: v prostore so jih prinesli stanovalci, oziroma obiskovalci bivalnih prostorov. Ti elementali se selijo z enega telesa na drugega, prisesajo se na auro, živijo od energije žrtve in na mestih, kjer se največ zadržujemo, se začnejo naključno seliti in gibati, preskakovati z enega mesta na drugo po celem bivalnem prostoru. Prinesitelji teh elementalov v prostor so pobrali te energetske oblike na mestih, kjer se zbere največ ljudi, na primer: čakalnice, avtobusi, gledališča, kina, nogometna igrišča in podobno, in jih posamezniki prisesane v auri prinesejo domov, oziroma v prostor. Nekateri občutljivi ljudje čutijo te moteče energije celo z roko, jih stiskajo, nekateri jih vidijo kot nekakšen balon brez okvirja. Zanimivo je, da so elementali, ki so proizvodi magije, vedno črne oziroma temne barve, medtem ko so drugi ponavadi sivi.

Tudi te energije, posamično nimajo večjega vpliva na človeški organizem, obrambni sistem telesa namreč to obvladuje in sproti povrne energijo, izgubljeno zaradi njihovega parazitskega delovanja. Kljub temu se nekateri posamezniki pod vplivom neznanih elementalov slabo počutijo, so nerazpoloženi, kar pomeni, da so ti prosti elementali močnejši od energetskih oblik v vogalih. V primeru, da je oseba bolna, se te energije prištevajo k drugim vzrokom za nastalo bolezen.


Proste, neznane energetske oblike odpravimo iz prostorov tako, da jim najprej damo življenjsko energijo in jih šele zatem odstranimo.


arrow_right_alt