5.6. Zločini, umori

V primeru, da se je v nekem prostoru zgodil zločin ali da je v njem nastal kritičen dogodek, kot so prepiri, grožnje in podobno, ki je pripeljal do zločina, se v tem prostoru ustvarijo energetske oblike primerne tem dejanjem. Skrita mučenja, umori in nasilna dejanja, posebej nad nedolžnimi osebami, povzročijo energetska stanja, katera lahko imenujemo zločin. Človek se ne zaveda, da lahko z različnimi prepiri in medsebojnimi obračunavanji s kasnejšim izidom samomora povzroči enako energetsko tvorbo kot če bi sam storil umor.

V praksi zasledimo podobne energetske oblike zločina na mestih klavnic, mesnic in podobnih prostorov, kjer se z nečloveškimi dejanji na živalih ustvarjajo živalski elementali, ki so podobni človeškim, le da so njihovi vplivi na človeka manj intenzivni.

Poskušal sem dognati, če različni poseki dreves ustvarjajo katero od znanih energetskih oblik in ugotovil, da vsako posekano drevo za sabo pusti elemental, ki deluje na človeka, le da je njegov vpliv šibkejši, ni močan in se s časom izgublja, nekako izgine. Razni poseki so ponavadi daleč od ljudi in tudi poznejša gradnja na kraju poseka niti ne deluje na telo človeka, ker se te energetske oblike zgubijo, kot da jih ni bilo.


Vsem energetskim oblikam povzročenim z zločinom damo življenjsko energijo, jih odpravimo iz prostorov in jih pošljemo na njihovo pot.


arrow_right_alt