5. ENERGETSKE OBLIKE V PROSTORIH

Človek je preko možganov, skozi zgodovino in primerno spoznanjem v tedanjem času iskal, zamišljal in haluciniral različne fizične oblike za energetska telesa, zato se je danes težko opredeliti za katerega izmed religijskih, filozofskih, ezoteričnih ali znanstvenih pogledov na svet in oblike energij. Ene in druge energetske oblike imajo skupni imenovalec: to so energije, ki so produkt različnih energetskih vplivov, ki so nastali naključno, ali pa jih je človek proizvedel sam. Ne govorim o pojavih naravnega sevanja, govorim o energijah, ki so nastale z različnimi medsebojnimi vplivi in kombinacijami po naravni ali človeški poti. To so energije, ki škodljivo delujejo na človeški organizem in jih je pri zdravljenju prostorov potrebno nevtralizirati. Pojavljajo se v različnih variantah in oblikah sevanja, zato je težko najti neko univerzalno zaščitno sredstvo, ki bi spremenilo njihov nevarni vpliv. Obravnavano skupino energetskih teles, katere srečujemo v prostorih, moramo sistematsko poiskati in nevtralizirati.

Kljub temu, da so te škodljive energije različne po lastnostih, obnašanju in medsebojnih povezavah, jih lahko razvrstimo v sedem različnih skupin, in sicer na:

  1. Energetska telesa, ki se zadržujejo v vogalih prostorov;
  2. Energetska telesa, ki so naključno razporejena po prostoru, z lastnostjo premikanja po prostoru;
  3. Energetske oblike, nastale s travmatičnimi dogodki, prepiri in kreganji;
  4. Sevanja, ki jih oddajajo elementi pohištva, posebej moteče delovanje starega pohištva;
  5. Energije v umetniško izdelanih kipcih, slikah, zlatnini in drugih oblikah nakita;
  6. Energetske oblike, nastale zaradi storjenih zločinov v obravnavanem prostoru in neposredni bližini, tudi za tiste energetske oblike dogodkov, ki so bili vzrok za zločin; in
  7. Energetske oblike, nastale kot kombinacija uroka, prekletstva in magije, ki proizvajajo najnevarnejše energetsko stanje, ki deluje na vse prisotne v prostorih in predstavlja vzrok za marsikatero nevarno bolezen.

Značilnost vseh teh energetskih tvorb je, da motilno delujejo na prebivalce prostorov, ki se slabo počutijo, neradi se zadržujejo v teh prostorih ali celo hitro zbolijo. Delovanje vseh teh motilnih energij ni časovno omejeno, zato lahko pri meritvah najdemo katero od naštetih energij iz preteklosti, oziroma namenjene prejšnjim prebivalcem prostorov.

arrow_right_alt