6.1. Pokopališča

Zelo opazne in znane motnje nastanejo, če so objekti zgrajeni na starem pokopališču. Na pokopališčih se nahajajo duše, katere so na različne načine izgubile fizično telo, vezane so za zemljo, tavajo po pokopališču in iščejo zadoščenje, katerega ne najdejo. Ni pomembno, če je pokopališče iz rimskih časov ali iz bližnje preteklosti: lahko bi rekel, da skoraj ni razlike. Najhitreje se pozabijo pokopališča drugih verstev, kot je to na Balkanu značilno za grobišča muslimanov ali kot sem omenil starih Rimljanov, ki so v tistem času, na tem področju bili mnogobožci.

Dalj časa sem živel na Ptuju in imel sem priložnost analizirati in primerjati obnašanje oziroma lastnosti domačinov z obnašanjem prebivalcev drugih slovenskih mest. Nekaj ugotovitev sem opisal v svojih knjigah o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo, omenil nelogičnost obnašanja in podobno. Pri tem študiju sem bil presenečen, da so duše, prisotne v krajih, kjer so hiše zgrajene na starem pokopališču, imele lastnost karakteristične za tisti čas, v katerem so izgubile svoje fizično telo. Dobro poznavanje lastnosti duš nam omogoča, da lahko sklepamo tudi za duše iz preteklosti, na primer, kako je nastopila fizična smrt, če so se zgodili poboji in množični pokopi, če so bili to poboji sužnjev ali ujetnikov in podobno. To nam tudi omogoča, da ugotovimo, kateri družbeni strukturi so pripadali umrli, oziroma pokopane osebe, kakšni religiji in kakšnemu družbenemu razredu so pripadali.

Na podlagi teh spoznanj na terenu in vednosti o lastnostih najdenih duš lahko ugotovim, kako je bil določen objekt zgrajen, s katerimi dušami je obremenjen in kako lahko odpravimo, ozdravimo vse najdene energije. Zanimivo je, da lastniki stanovanj v večini primerov ne morejo verjeti, da je na njihovi parceli bilo nekdaj pokopališče ali kaj podobnega.


Duše umrlih oseb odpravimo tako, da jim damo življenjsko energijo in jih nato pošljemo naprej, da gredo na svojo pot. Tiste duše, katere so posebno obremenjene, pred odstranitvijo ozdravimo ali preverimo njihovo poslanstvo na terenu.


arrow_right_alt