6.2. Sveta mesta

Vsa mesta, katera so nekdaj, ali tudi v sedanjosti, uporabljali za religiozne in druge obrede, sevajo z različnimi energijami, med katerimi so tudi škodljive energije. Takšna mesta so na lokacijah, kjer so temelji starih cerkva, na mestih kužnih znamenj, na svetiščih različnih verstev, »poganska« svetišča, templji črnih maševanj in podobno. Tu so verniki doživljali določena močna emotivna stanja in s tem ustvarjali elementale in energetske tvorbe, katere škodljivo delujejo na sedanje uporabnike tam zgrajenih objektov. Najmočnejši elementali ostanejo na mestih, kjer so sovražniki porušili določen zasežen verski objekt, ga takorekoč »zravnali z zemljo«, surovo izkazovali sovraštvo do premagancev drugih verstev, ali v prostorih verskih objektov, kjer so pred rušenjem izvedli masovne uboje, masovna sežiganja ujetnikov in podobno.

Ni razlike, kateri veri je objekt pripadal, ker se elementali ustvarjajo zaradi emotivnih stanj žrtev in nikakor ne zaradi verskega prepričanja ali pripadnosti drugi religiji. Elementali so vezani za dušo človeka in jih človek tudi ustvarja v določenih kriznih stanjih duha in trpljenja na nivoju fizičnega telesa. Pri nas »na starem razburkanem Balkanu« so vojne skoraj vsakih dvajset let podirale sakralne objekte, da je čudno, da kakšen sploh še stoji. Islamski verniki so rušili kristjanom, kristjani muslimanom, a oni tretji enim in drugim. Poznam primer, kjer so tisti tretji v cerkvi, znotraj njenega obzidja, zgradili stanovanja, ki jih še dandanes uporabljajo.

Formirali so se elementali emotivnih stanj trpečih, kot tudi energije škodljivih delovanj posameznikov ali skupin, kot so zloba, dominantnost, vampirizem, črne maše in črna magija.


Energijam bolnih emotivnih stanj in dušam trpečih damo življenjsko energijo in jih odpravimo s terena; negativna dejanja človeškega izvora, od zlobe do magije, odpravimo z magijskimi protokoli ali z osebno nevtralizacijo.


Vojaški tabor

Ni možno opisati, kakšnih zlobnih dejanj so sposobni vojščeki, vojaški poveljniki, člani obveščevalnih služb, varnostniki, paravojaške strukture in podobne službe, ki izvajajo torturo nad ujetniki. Tega se zares ne da opisati in če bi to poskušali razumeti, bi morali biti v posebnem stanju meditacije, da bi nam to uspelo. Zastonj so vsi zakoni, mednarodna zaščita ujetnikov, ali organizacije za iskanje pogrešanih: v vojni najprej izgubi vrednost resnica. Po vojni poskuša družba ublažiti storjena grozodejstva z zakonitim pregonom vojnih zločincev, toda malo od tega uspe, negativne posledice vedno ostanejo. Po mojem mnenju je možno edino le, da pozabimo na ta zlobna dejanja in tako ublažimo slaba energetska stanja in njihove posledice. Za zdravljenje parcele terapevti zajamemo najhujše primere, in sicer oblike nehumanih dejanj kot so mučenja, ustrelitve in storjeni zločini.

arrow_right_alt