6.7. Dedni prenosi

Danes je težko reči, da je posamezen narod čist in da so geni njegovih pripadnikov geni samo ene etnične skupine. Nasprotno, ni več naroda na zahodni polobli Zemlje, ki bi lahko na osnovi analize genov dokazal, da je čista etnična skupina določenega naroda. Američani zatrjujejo, da jih je večina evropskega porekla, in da so nastali kot potomci samo osmih evropskih žensk; na osnovi tega si mi v stari Evropi lahko mislimo, kako je sicer pomembno imeti lastno nacionalno opredelitev, nacionalni ponos, vendar ne kot osnovo za zlobna dejanja zaradi mednacionalnega sovraštva.

Škodljive energije na zazidalni parceli se prenesejo na nove lastnike zaradi tega, ker so sedanji lastniki v neki krvni povezavi s prejšnjimi lastniki, čeprav se tega ne zavedajo. Najmočnejše delovanje energij preko dednega prenosa s prejšnjih lastnikov na sedanje je pri uporabi zlobnih dejanj, magije, izvajanju črnih maš ali delovanju kombinacije uroka, prekletstva in magije.

Tudi te motnje so redke, toda treba jih je upoštevati, enako kot sem omenil pri prejšnji razlagi, da se motnje prištevajo in seštejejo pri hudih boleznih, zato jih je temu primerno treba ozdraviti.


Škodljive energije dednega prenosa so produkt magije in jih je treba vedno z znanimi protokoli ali z osebno nevtralizacijo izničiti.


arrow_right_alt