6. ENERGETSKE MOTNJE NA PARCELI

Urbanistično urejanje okolja in prostorov ne upošteva energetska stanja na terenu, tudi ne zgodovinske podatke o uporabi teh površin v preteklosti ali različna negativna dejanja, ki so se dogajala na parceli. Skorajda je nemogoče in neizvedljivo imeti vse zgodovinske podatke, večkrat je prisotno tudi neznanje, in družbeni organi, ki projektirajo zgradbe, se ne brigajo dosti za preteklost. Vsaj delno upoštevanje zgodovinskih dogodkov ali znanje iz ezoteričnih ved bi prispevalo, da se bivalni prostori ne bi gradili na izvorih negativnih sevanj. Prenaseljenost sili družbene projektante, da načrtujejo gradnjo objektov na osnovi zemeljskih načrtov in na osnovi komunalnih priključkov. Lahko rečemo, da so hiše ali stanovanjski bloki grajeni naključno in da je sreča, če je kakšna načrtovana gradnja projektirana in zgrajena na čisti in zdravi lokaciji.

Merjenja so pokazala, da časovna komponenta pri energijah ne obstoja, da je vseeno ali se je dogodek zgodil danes, pred sto ali tisoč leti. Razliko zasledimo samo v intenziteti nekaterih lastnostih: primerjamo namreč lahko energije preteklosti oziroma energije, ki so se formirale pred več sto leti, z energijami nastalimi ob podobnem dogodku, ki se je zgodil danes. Energije iz preteklosti zaradi različnih kasnejših drugih vplivov delujejo nekoliko milejše na človekovo energetsko telo. Zagotovo so se dogodki v preteklosti drugače odvijali in so energetske oblike in duše umrlih tokrat dobile lastnosti iz časov dogodkov, zločini in nasilne smrti danes imajo lastnosti teh časov. Začutil sem da so energije, nastale v preteklosti, nekoliko šibkejše od energij ustvarjenih danes, oziroma da enostavno nimajo direktnega energetskega vpliva na energetska telesa posameznikov.

Prav tako, kot sem v prejšnjem poglavju obdelal karakteristične energetske oblike v prostorih, katere čistimo, tukaj ugotavljam enako število različnih škodljivih možnosti, le z razliko, da na parceli lahko pričakujemo še več presenečenj: z merjenjem najdemo lahko raznolike energetske oblike, na katere moramo biti pripravljeni. Na parceli najdemo:

  1. Različne duše umrlih oseb, če je na tem mestu bilo nekdaj v zgodovini pokopališče;
  2. Produkte molitev, posvetitve ali energije različnih emotivnih stanj ljudi, če je na parceli nekdaj stala cerkev ali svetišče; Energetske oblike formirane v vojaškem taboru, oziroma vojaški postojanki, nastale z:
  3. Vojaška postojanka - mučenjem ujetnikov;
  4. Vojaška postojanka - storjenimi zločini nad nedolžnimi osebami; ali
  5. Vojaška postojanka - nekontroliranimi umori, oziroma poboji prebivalcev zajetega območja;
  6. Motnje tehničnih naprav; in
  7. Energije, ki jih ustvarja vesolje.
arrow_right_alt