7.5. Programirane in namenske duše

Energetske oblike ali duše umrlih lahko prikličejo in aktivirajo strokovno usposobljeni posamezniki z namenom izvajanja različnih opravil. Pravzaprav najamejo določeno dušo, katera bo izvajala njihove zahteve. Kot je znano je več popularnih posameznikov iz vrst hermetistov in alkemistov pisalo o tem: podali so pravila klicanja duš in možnosti njihovega najema za izvajanje določenih nalog. Res je, da so te energetske oblike, ti programirani duhci, redki primer in jih v praksi redkokdaj najdemo. Zanimivo je tudi to, da so hermetisti in alkemisti opozarjali na nevarnost priklicovanja duhov in njihove uporabe, ker naj bi po smrti duša takega strokovnjaka za klicanje duhov morala odslužiti vse tisto, za kar je bil duhec najet v času priklicovalčevega življenja.

Namenske duše so lahko programirane za določena opravila, za samo eno nalogo, na primer da strašijo samo eno osebo v družini, medtem ko drugi člani družine tega niti ne opazijo. Ostali člani družine, oziroma tisti, ki niso ustrahovani, po navadi ne verjamejo, da nekaj straši in da je v hiši kaj narobe. Namenska duša zna na primer odpirati in zapirati vrata, kar počne samo kot izpolnitev zastavljene naloge. Sicer pa se te namenske duše redkeje pojavljajo: najdemo jih le v izrednih primerih, ko opravljajo določeno nalogo, ali pa so, zaradi posebnih pogojev, neuspešne na nivoju duš.

arrow_right_alt