8.1. Geopataloške motnje

Karakteristika teh motenj je, da se jih ne more nevtralizirati ali odpraviti s kakršnokoli zaščito. Poiskati moramo škodljive energetske točke in na osnovi določitve le-teh predlagati uporabnikom prostorov, kako naj uredijo bivalne prostore, oziroma v katerem prostoru je najugodneje imeti spalnico in kje je neugodno spalno mesto.

Tloris prostorov: Narišemo tloris stanovanja, in sicer v tisti etaži, kjer je spalnica, oziroma delovni prostor, kjer se pri delu največ zadržujemo, v podrobnosti prostorov se ne spuščamo. Risbo narišemo podobno načrtom za temelje objektov, brez oken in vrat. Narišemo samo gabarite prostorov in pregradne stene. Na risbi vedno označimo lego prostorov in določimo severno stran objekta; da bi načrt pri analizi oziroma daljinskem ugotavljanju pravilno usmerili, ga namestimo v realen položaj glede na smeri sveta.

Izhodiščna točka: Z merjenjem na daljavo in na podlagi tlorisa prostorov določimo, kje se nahaja nevarno mesto in ga označimo na načrtu, seveda, če sploh obstoja v prostorih, ki so predmet analize. Iz te točke najprej narišemo Hartmannovo mrežo, pri kateri so silnice usmerjene sever – jug in vzhod – zahod s stranicami 2 m x 2,8 m. Iz izhodiščne točke nato narišemo še Curryjevo mrežo, ki je premaknjena od smeri sever – jug za 45 stopinj in ima stranice kvadrata 3,5 m. Na to, tretjič z merjenjem okrog gabaritov objekta določimo, če so pod objektom vodni tokovi, in določimo izvir in smer vode. Smer vodnega toka narišemo preko načrta in sledimo, če voda teče preko izhodiščne točke ali je od nje oddaljena. Zelo pomembno je, če voda teče preko narisane izhodiščne točke, ker tako v eni točki delujejo hkrati tri motilne energije, ki predstavljajo vzrok za hude bolezeni. Četrtič prav tako kot za vodo, poiščemo tudi morebitno prisotno motilno energijo prelomnih plasti in jo podobno kot za vodni tok primerno označimo na načrtu. Poti signalov vodnih tokov in prelomnih plasti lahko sekajo Hartmannova ali Curryjeva vozlišča in tako ustvarjajo dodatne motilne točke, ki sicer nekoliko šibkeje delujejo, vendar so za nekatere uporabnike teh prostorov lahko vzrok za bolezen.

Motilno polje energij iz sestave Zemlje, tehnične in kozmične motnje delujejo prostorsko in jih označimo le toliko, da obstajajo in da jih lahko prištejemo k motnjam izvirne točke oziroma skupne motilne točke.

Ureditev prostorov: Pri predlogu za ureditev novih stanovanj, gradnje hiše ali namenskih prostorov enako kot pri pred pripravah upoštevamo le motilno točko, ki jo poiščemo na načrtu stanovanja, načrtu postavitve hiše, na parceli: vedno določimo mesto brez sevanja in predlagamo, da se na tem mestu planira spalnica. Narišemo dodatni načrt in na njem označimo ugoden prostor za spalnico oziroma za posteljo. Ostali prostori niso tako pomembni, razen če v njih uporabniki stanovanja ne opravljajo določeno delo, kot je na primer večurno delo za računalnikom. Tudi to mesto načrtujemo in pazimo, da je oddaljeno od mesta nevarnega sevanja.

V prvi knjigi o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo sem pri opisu čiščenja prostorov navedel, da ima vsaka skupina po sedem motenj. Takrat sem izbral najvplivnejše postavke, ki zadovoljujejo kvalitetno zdravljenje prostorov, na terenu pa lahko od primera do primera zasledimo še dodatne motnje, katere je, seveda, treba upoštevati.

arrow_right_alt