8. PREDPRIPRAVE

Kot se iz že podane snovi v tej knjigi da ugotoviti, namen moje razlage ni podrobno pojasnilo in analiza vseh motilnih energij, temveč prikaz zdravljenja prostorov in prilagoditev bivalnih in delovnih prostorov njihovemu namenu. Tukaj bom podal svoje izkušnje, kako po zanesljivi in hitri poti ozdravimo uporabne prostore, ker bi za podrobno analizo škodljivih energij potreboval mnogo več prostora in bi moral nameniti nekoliko večjo pozornost vsaki energiji posebej. Zato tu načrtno strnjeno obravnavam tista mesta, kjer delujejo energije, ki škodujejo človeškemu organizmu in opisujem kako njih in njihove kombinacije uspešno ozdravimo.

Omenil sem tudi, da motilne energije škodujejo le na sečiščih svojih silnic, da delujejo močneje, če je v motilni točki zastopanih več škodljivih energij, in da, če zajamemo s postopkom čiščenja samo te glavne omenjene vire nevarnih energij, ne bomo dosti zgrešili na poti do cilja.

Naj ponovim: tudi ti viri motenj, križišča silnic ali kombinacija več energij v eni točki, niso nevarni za človeka; nevarni postanejo le v primeru da dnevno dalj časa prebivamo na teh mestih, da tam ponoči spimo ali da imamo delovno mesto na takšnih točkah. Nevarnost ni velika tudi zato, ker praksa pokaže, da je v enem stanovanju samo ena škodljiva točka, in le v posebnih primerih najdemo dve ali več nezdravih točk.

Pri zdravljenju prostorov bomo iskali:

Pri delu na terenu je terapevtu v veliko pomoč, če solidno izvede predpripravo in če določena opravila naredi pred direktnim zdravljenjem prostorov. S tem tudi poenostavimo postopek dela in skrajšamo čas meritve. Vsaka dobra priprava je polovica opravljenega dela, kot pravi stara modrost; posebej je to pomembno, ko naša zdravljenja potekajo na neznanem področju in neznanem terenu. Na terenu ne moremo izdelovati različne skice, določati parametre, ki so potrebni pri zdravljenju, in predvidevati določene dogodke iz preteklosti, zato je temeljita predpriprava dobrodošla; za odgovorno delo izurjenega terapevta je nujno potrebna.

V predpripravah na tlorisu stanovanja ali tlorisu delovnega prostora, z merjenjem na daljavo določimo in narišemo mesto sevanja škodljivih energij; različna energetska stanja zapisujemo v številkah. Lahko se zgodi, da se podatki merjenj na daljavo ne ujemajo z ugotovitvami na terenu, kar nas ne sme presenetiti, ker so energije različnih moči in ena energija lahko prekriva drugo, tako da pri delu na terenu dostikrat najdemo še dodatne, nepričakovane energetske vplive.

Za delo na terenu je primerno imeti torbo s priborom za risanje, več listov čistega papirja, različne barvne svinčnike, lepilni trak, kompas, meter, prenosno baterijsko svetilko in nekaj metrov tanke vrvice. Ni odveč prenosna radijska postaja ali mobilni telefon za povezavo s pomočnikom pri zdravljenju. Delo organiziramo tako, da pribor nosi pomočnik, ki sledi terapevtu pri merjenju oziroma zdravljenju in mu pomaga.

Od omenjenih štirih skupin pričakovanih energetskih stanj (geopataloške motnje, motnje v prostorih, motnje na zazidalni parceli in izredne motnje), oziroma energetskih situacij na terenu, lahko obdelamo na daljavo le prve tri: četrto skupino, izredne motnje ne merimo na daljavo in njihovo odkrivanje pustimo za pozneje, če se slučajno pojavijo pri meritvah na terenu. Redki so zlasti primeri motenj iz četrte skupine; v praksi jih redkokdaj najdemo, vsekakor pa moramo biti na njih pozorni.

arrow_right_alt