9.1. Prva skupina – geopataloška motilna točka

Osnovne lastnosti geopataloških sevanj niso v obsegu naših aktivnosti, saj imajo te energije širše zemeljske in vesoljske potenciale in je človeški organizem preslab, da bi lahko na njih vplival ali celo deloval. Sevanja teh energij so stalna, hitro oziroma s časom se ne spreminjajo, odvisna so od velikanske moči Vesolja, tako da se tudi Zemlja prilagodi in podredi njihovim vplivom. Človek, to majhno bitje v naravi na Zemlji, mora upoštevati zemeljske energetske moči in vplive in se jim mora prilagoditi, upoštevati njihove energetske lastnosti in se izogniti škodljivim, za njegov organizem nevarnim energetskim točkam.


Geopataloških motenj ne moremo nevtralizirati niti ne moremo s priročno zaščito omejiti njihovo delovanje na človeški organizem. Obseg sevalnega polja teh energij ni škodljiv za človeka, kritična mesta za njegov organizem so skupne točke sečišč več silnic posameznih geopataloških sevanj. Tudi ta sečišča silnic geopataloških motenj škodljivo delujejo na človeški organizem samo, če se dalj časa zadržujemo v polju njihovega vpliva. Te nevarne točke škodujejo človeškem organizmu, če se več časa zadržuje v njihovem polju, kot je to na primer v stanovanju spalnica, ali če pri delu večino časa preživimo na enem mestu, na mestu sevanja.


Seznam geopataloških motenj, ki jih moramo zajeti z zdravljenjem z življenjsko-kozmično energijo:

  1. Hartmannova mreža;
  2. Curryjeva mreža;
  3. Vodni tokovi podzemnih voda;
  4. Spoji tektonskih ali potresnih plošč;
  5. Sestavine Zemlje;
  6. Tehnične motnje;
  7. Kozmične motnje;
  8. Druge motnje.

Opis praktičnega dela

Na osnovi v predpripravi narejenega načrta poiščemo geopataloško točko v prostoru. Naj za analizo ponovim: ta točko ima lastnost, da se je ne da nevtralizirati in če je škodljiva točka v spalnici, je spalnico treba prestaviti, oziroma načrtovati drugje, v nekem drugem, primernem prostoru. Prav tako je za delovne prostore treba načrtovati delovno mesto na neki drugi lokaciji, če se na tem mestu nahaja skupno sevanje iz škodljivih točk geopataloških energij.

Nadaljujemo z delom v prostorih in primerjamo ugotovitve iz načrta oziroma predpriprav in z merjenjem ugotavljamo prisotne podzemne vodne tokove, prelomne plasti in podzemne kanale. Nepoučeni opazovalci, domači ali stanovalci energetskih motenj ne poznajo, ne razumejo, ne vidijo naša merjenja z očesnim ali intuitivnim senzorjem, zaradi česar je predvsem za uprizoritve energetskih dogodkov in njihovo sodelovanje najbolj primerno uporabiti še nihalo. Nato določimo stopnjo sevanj Zemlje na prostore, različna tehnična in kozmična sevanja ter jih upoštevamo pri skupni končni oceni. Na načrtu zarišemo krog skupnega delovanja nevarne točke geopataloških motenj in izven njega predlagamo razporeditev dejavnosti v stanovanju, namestitev spalnice ali delovnega mesta v prostorih brez škodljivega vpliva motenj.

V razgovoru z lastnikom stanovanja ugotovimo, če so v prostorih nameščena kakršnakoli zaščitna sredstva ali kakšen drug element energetskega varovanja, kot so blazine, piramide, antene in podobno. Sicer lahko vse te zaščite sami odkrijemo z namenskim merjenjem, toda zgodi se da so nekateri člani družine posebej senzibilni in nas pri iskanju zavedejo, tako da enostavno pozabimo na te zaščite. Informacije stanovalcev pridejo prav in nam v večini primerov skrajšajo čas iskanja.

arrow_right_alt