9.4.2. Dela zla sposobnih domačinov, molitve, članstvo v tajnih društvih

Nemalo je primerov, da starši zaradi verske opredelitve vzgajajo otroke s prisilo, iz otrok naredijo verske oziroma religiozne fanatike. Energetske tvorbe večinoma nastanejo, če je v hiši definiran molitveni prostor, ob katerem otroci molijo in v večini primerov trpijo. Sicer je to danes redek primer zaradi demokratizacije družbe, sistemov hitrih prenosov informacij, elektronskih povezav ter ločevanja cerkve od države, vendar se kljub temu dogaja, da na določenih mestih zasledimo take pojave.

Članstvo v tajnih organizacijah ne povzroča poseben energetski efekt, toda članstvo v organiziranih združbah, skupinah izvajalcev zlobnih programov, kjer se izvajajo črne maše, postavljajo žrtveniki in templji, vedno ustvarja in pušča energetske oblike škodljivega značaja.

Ti primeri zajemajo opravila in dejanja, ki jih izvajajo v bivalnih prostorih pod vodstvom zla sposobnih domačinov. Sedanji stanovalci to čutijo, oziroma vplivi so vidni na vseh poznejših uporabnikih in tudi na nečlanih teh družin. Posebej močne škodljive energije ustvarjajo žrtveniki, žrtve same, emotivna stanja prisotnih članov ter postopki izvedeni s prisilo, ki jih največkrat izvaja vodja izvajalcev protokolov tajnih organizacij.

Pred mnogimi leti sem v otroštvu, ko še nisem vedel, kaj pomeni fanatizem, in ko sem bil še neizobražen glede energetskih dogajanj okoli nas, imel priložnost opazovati početje tajnih društev in izvajanje črnih maš. Takrat me je preveval strah, da nas ne vidijo, ulovijo in postavijo na žrtvenik, ker smo vse to opazovali skozi luknje na podstrešju nenaseljene palače. Še do dandanes večjega nesmisla v človeškem početju nisem srečal, zato me ne preseneča, če pri zdravljenju prostorov najdem energetska bitja kot rezultat takšnih orgij.

arrow_right_alt