9.4.2. Umori med sorodniki

Umori med sorodniki povzročijo več različnih energetskih oblik, tavajočih duš zaradi intenzivnih emotivnih stanj med sorodniki pred umorom in po umoru. Ni možno klasificirati in predvideti, kaj se vse lahko formira na energetskem nivoju v primeru takšnega dogodka, zato mora biti terapevt pri delu zelo previden. Takšne energije presenetijo terapevta, ne samo da jih najde na terenu, temveč jih lahko najde večje število. Te duše niso med sabo identične, vsaka zase ima različne navezanosti na kraj dogodka in obveznosti do kraja zločina, tako da moramo analizirati vsako dušo posebej, jo ozdraviti in poslati na njeno lastno pot.

Imel sem priložnost, da sem se srečal s takšno obliko duše, nastale z umorom, in z vsemi produkti, ki so nastali zaradi nasilne smrti med sorodniki. Poklicala me je mlajša ženska, katere mož je naredil samomor, in je želela, da pregledam prostore in okolico domačije njenega umrlega moža. Omenila je, da so se v tej hiši redno dogajale različne nesreče, bolezni, strahovi in podobno, in da predvideva, da to ni normalno. Domačija je bila starejša in sem se pri čiščenju, zdravljenju njenih prostorov srečal z vsemogočimi energetskimi oblikami iz sedanjosti in preteklosti. Škodljive energije sem sistematsko nevtraliziral in odstranjeval iz prostorov hiše. Ko sem po sistematskem pregledu končal delo in zdravljenje prostorov hiše še vedno nisem imel tistega dobrega občutka da je domačija čista, oziroma ozdravljena. Imel sem občutek, da je domačija obremenjena z dodatnimi energijami in da moje delo še zdaleč ni končano. Ponovil sem postopke preverjanja za posebne primere in ugotovil, da se je v hiši zgodil hud zločin, umor mlajše osebe; določil sem čas, kdaj se je zgodil umor in naredil analizo vseh formiranih energetskih oblik za postopek sistematskega zdravljenja. Tej ženski sem na samem zastavil vprašanje, kaj naj bi se v tej domačiji zgodilo pred toliko in toliko leti. Presenečeno me je gledala, spreminjala barvo lic in po kratkem premolku rekla, da sta dva brata zaradi dediščine po smrti očeta tretjega tako pretepla, da je za posledicami umrl. Prosila me je, da tega ne razglašam, ker je mati na policiji dala pisno izjavo, da se je njen sin ponesrečil, da je padel s strehe na stopnice in takoj umrl, kar je za policijo zadostovalo; primera niso preverjali.

arrow_right_alt