9.4.5. Čarovnice

Spoznanje, da obstoja energetska oblika, ki definira obliko čarovnice, kot jo prikazujejo umetniki in opisujejo pisatelji v obsežni literaturi, predstavlja osnovni pojem za presojo o čarovništvu. Čarovnice so v večini primerov ženske, moški v tem znanju zaostajajo in so povezani pri delovanju v določene skupine ali so včlanjeni v tajno organizacijo Luciferistov. Dvomim da se ta tajna organizacija res tako imenuje, oziroma sem prepričan, da ima ta tajna združba več različnih imen. Čarovnice sebe ne vidijo v slabi obliki, prepričane so, da so božanski sli in da za Boga izvajajo selekcijo v družbi, tako da zla in umore pripisujejo božanskim zahtevam po selekciji, odločitev ima božansko sodišče, one naj bi bile le božji egzekutorji.

Moje izkušnje potrjujejo dejstvo, da obstoje ženske, ki so sposobne takšnega čarovniškega početja kot ga prikazujejo v svojih delih umetniki in pisatelji, le da delovanje čarovnic ne poteka na fizičnem nivoju temveč se vsa ta dogajanja izvajajo na astralnem nivoju življenja. Astralna čarovniška dogajanja, umetniško prikazana kot delo ženske v črnem oblačilu, ki jaha na metli pod kotom petinštirideset stopinj od horizonta, so umetniki in pisatelji na astralnem nivoju doživeli in videli, in to doživetje na primeren način uprizorili na fizičnem nivoju.

Delovanje čarovnic in njim podobnih sposobnih ljudi težko omejimo, težko ozdravimo, ker so blokade in izničenje njihovih sposobnosti vezane za različne zahtevne sisteme in protokole. Zelo redki so ljudje ki so zmožni te nevtralizacije, zato je pojem čarovnic postal v družbi, kljub njeni realnosti, dvomljiv. V praksi sem zasledil da je za naše razmere in v našem podnebju najbolj uspešna nevtralizacija delovanja čarovnic s postopkom zažiganja njihovega astralega telesa. Pri tem postopku sta učinkovita dva prijema, in sicer zažiganje astralnega telesa, in zažiganje metle. Pri zažiganju telesa čarovnice se ji s tem dejanjem odvzame sposobnost čarovniškega delovanja, medtem ko pri zažiganju metle čarovnica izgubi svoje telo in v kratkem tudi fizično umre.

Najprej ugotovimo, če je kdo med domačimi, ki ima sposobnost čarovniškega delovanja ali podobne lastnosti, presodimo o stopnji njihovih sposobnostih in o možnosti zdravljenja. Nekateri posamezniki imajo sposobnost čarovniškega delovanja, le da te sposobnosti ne koristijo, in seveda tisti, ki to sposobnost uporabljajo, oziroma jo načrtno izkoristijo za zlobna delovanja.

Posameznikov iz prve skupine je največ, večina je neaktivna, toda nekateri med njimi aktivno sodelujejo v skupinah in pri skupinskem delu izvajanja magijskih protokolov: njih uspešno ozdravimo

z zdravljenjem na nivoju duš, odstranjevanjem tistega dela prilepkov k duši, katere so z vajami za delo s črno magijo, za delo čarovnic, pridobili.

Posameznikov iz druge skupine, ki so zelo maloštevilni, redko jih srečamo v praksi, ker se dobro skrivajo in ne izpostavljajo okolici, ne moremo ozdraviti na nivoju duš, ne nevtralizirati njihovega delovanja: oni so izgubljeni; lahko le ublažimo učinek početja, oziroma negativnega delovanja.

Edini način obračuna s takimi hudobnimi strokovnjaki z nizko reinkarnirano dušo, vodji črnomagijskih skupin, kateri so sposobni za aktivno in profesionalno delo in zlo delo po naročilu je

da jih s primernim črnomagijskim protokolom napademo in omejimo, ali da obračunamo z njimi s postopkom zažiganja astralnega telesa.

arrow_right_alt