9. DELO NA TERENU

Pri vsakem odhodu v naravo, pa naj bo to samo kratek izlet, se moramo primerno opremiti, analizirati nove pogoje v okolju in se primerno temu tudi zaščititi. Prav tako vsako terapevtsko delo na terenu zahteva podrobno pripravo: za naše pogoje zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo dodatno potrebujemo energetske prilagoditve in uglasitve za naše delo. To pomeni da moramo energetsko prilagoditi teren, osebe, živali in nekatere rastline našim metodam dela.


Objekte, prostore ali zazidalne parcele katere zajemamo z našim zdravljenjem, pred praktičnim delom iniciramo. Prav tako iniciramo vse prisotne osebe in uporabnike stanovanj: včasih moramo energetsko blokirati domače živali in nekatere okrasne rastline, katere se nahajajo v stanovanjskih prostorih.


Kot sem že omenil je za delo na terenu treba imeti pomočnika, ki prevzame prevoz in vodi evidenco merjenja. Pri prihodu na lokacijo najprej pristopimo k ogledu objekta, določimo strani sveta in postavimo tloris, ki smo ga že naredili v predpripravah, v smeri sever - jug. Ogledamo si okolico in zapišemo na tloris objekta, če se slučajno okrog parcele, na parceli ali blizu parcele nahaja daljnovod, transformatorska postaja, radijski, TV ali mobitelski oddajnik.

Po opravljenem pregledu naredimo postopek za iniciacijo objekta. Iniciacijo naredimo podobno kot smo to napravili za pacienta, in sicer uglasimo lastno energetsko telo z energetskim telesom objekta. Zdravljenje prostorov je najbolje opraviti med tednom, v torek ali četrtek dopoldan, ko je v prostorih najmanj prebivalcev ali prisotnih. Za vsakega prisotnega uporabnika prostorov opravimo iniciacijo, ker so uporabniki cel čas prisotni in s svojimi energetskimi telesi vplivajo na izid merjenja. Prav tako je treba kontrolirati domače živali in tudi določene rastline.

arrow_right_alt