Nagovor


Cilj te knjige ni pojasniti vse mogoče energetske oblike, katere srečamo na terenu, njihov izvor in energetske lastnosti. Snov je obdelana na takšen način, da lahko pomaga vsakemu terapevtu pri njegovem delu in mu omogoči uspešno zdravljenje različnih prostorov. Bivalni prostori so mesta, kjer se nahajajo različni vzroki za nastale bolezni in zato je treba prostor ozdraviti, oziroma odpraviti vzroke za nastale bolezni. Pri zdravljenju vsakega pacienta ni potrebno zdraviti bivalnih prostorov, toda za primere, ko se pri zdravljenju bolezen povrne, oziroma za primere pojavov za medicino neozdravljive bolezni, moramo opraviti zdravljenje prostorov, ker se večina vzrokov za nastalo bolezen nahaja prav na teh mestih.

V znani ezoterični oziroma duhovni literaturi lahko zasledimo, da so številna energetska stanja dobila fizične oblike z različnimi dodatki, ki imajo dobre ali slabe lastnosti. Obnašanje teh energij kot so duše, elementali, programirana telesa in podobno se različno odziva na prebivalce v določenih prostorih in je v povezavi z njimi, zato je njihova razvrstitev po teh lastnostih skoraj nemogoča. Ljudje bolehajo in umirajo na različne načine, v večini primerov nenaravno, zato so tudi njihove duše, katere ostanejo na Zemlji, obremenjene z določenimi obveznostmi. Najlažje opravimo z energetskimi oblikami ljudskega izvora kot so zlo, dominantnost, prekletstva, vampirizem in črna magija, ker izvirajo iz fizičnega nivoja in je obračunavanje s takimi energetskimi oblikami zelo uspešno.

Vsako delo na terenu mora terapevt spoštovati, do vseh energetskih oblik mora imeti primeren odnos. Nekatere energetske oblike moramo ozdraviti, nekatere duše ne smemo obravnavati, se jih dotikati oziroma jih odstranjevati, za nekatere moramo dobiti odobritev, če želimo da ne vplivajo na okolico, nekatere duše so višjega ranga in je to potrebno spoštovati. Delo na terenu je v rokah terapevta, in če želi doseči zdravilen uspeh brez posledic za lastno življenje mora upoštevati hierarhijo energetskih stanj ter imeti dovolj odgovornosti do dela na nivoju duš in spoštovanja za delo na višjih nivojih zavesti.


USTVARJALCI
ZLOBNIH IN ŠKODLJIVIH ENERGIJ SO DUHOVNO NERAZVITE OSEBE, NE DOJAMEJO NOBENEGA NASVETA ALI OPOZORILA, USTAVI JIH LE PROTINAPAD.

arrow_right_alt