Uvod

Človek iz dneva v dan spreminja naravo, jo izkorišča za svoje potrebe in ne da dosti na to, kako se narava obnaša, kako se odziva na vse te spremembe. Z druge strani narava poskuša uskladiti ta nova razmerja, ki nastanejo med različnimi vplivi ali dejanji, oziroma posegi, ki spreminjajo okolje. Človek naredi poseg v naravi in narava se na to odzove, ko poseka gozdove nastanejo plazovi, ko naredi prekope se spremeni podnebje, ko zgradi umetno jezero nastane megla in tako naprej, da ne naštevam. Narava ne kljubuje človekovim posegom, temveč ustvarja neko uravnavanje zaradi novo nastale situacije in tako se odziva na te spremembe. Prav tako je logično pričakovati, da se narava vpleta v vse strukture človeških aktivnosti, kar je zlasti vidno za tista človekova dejanja, kjer človek izpostavlja svoj organizem za dosego določenih ciljev. Lahko bi rekli, da človek sam sebi ustvarja nevšečnosti s kljubovanjem naravi, ker določene aktivnosti presegajo njegove fizične zmogljivosti in se to neskladje izraža kot vzrok za bolezen. Ne samo osebna kljubovanja naravnim zakonom, temveč delovanje družbenih sistemov in njihove usmeritve, kot je na primer urbanizacija okolja, prisilijo človeka v določene pogoje življenja, kateri so lahko posledično nevarni za njegovo zdravje. Modernizacija in tehnični razvoj družbe prinašata ugodnosti za življenje na Zemlji; to pa je prineslo tudi precej slabih pogojev za življenje, posebno nekaterim osebam, katere so občutljive na vplive in spremembe v naravi. Ne bomo zgrešili, če rečemo, da so se do danes pojavile nove bolezni in neugodnosti za človekovo življenje, tako za tiste v urbanih okoljih, kakor tudi za tiste v vaseh.

Človek se zaveda problemov, v katerih ga omejuje narava in že od davnine se je temu poskušal prilagoditi in ustvarjati ugodne pogoje za bivanje. Najbolj so ga zanimali tisti vplivi, ki so delovali nanj, on pa jih ni mogel spremeniti: prisilili so ga, da ustvarja pogoje za življenje primerno tem vplivom. Posamezen človek ne povzroči večjih sprememb v naravi, toda vplivi na nivoju družine so v večini primerov vsekakor njegov problem. Njegov dom, njegovo stanovanje, njegova hiša so njegova skrb, in kolikor je človek uskladil te pogoje in se izognil določenim slabim vplivom narave, toliko tudi zdravo in dolgo živi. Družba mu pri tem ne pomaga dosti, načrtno urbanizira teren, gradi nova naselja za potrebe naraščajočega prebivalstva in se ne ozira na tegobe, ki nastanejo za posamezne družine.

Človek in družbe na zahodni polobli Zemlje ne posvečajo dovolj pozornosti tistim naravnim vplivom na človeško življenje, kateri imajo izvor na energetskem nivoju. Veliko vzrokov za nastale bolezni, med njimi tudi za medicino neozdravljive primere, leži v osnovi v energetski blokadi pretoka življenjsko-kozmične energije v telo. Tu nastane vrzel: medtem ko je tehnični servis za zdravje človeka, klasična medicina dobila podporo celotne družbe, so šle energije v pozabo; z maksimalnim prizadevanjem, da bi s kemijskimi in kirurškimi posegi premagali vse nevšečnosti za človeški organizem, so se verjetno všteli. Energije Zemlje, energije vesolja in energije živih organizmov kontinuirano delujejo na vse v okolici in prav tako na človeško telo. Narava je zaradi tega vpliva človeški organizem zavarovala z energijo, ki jo telo izžareva okoli sebe: poimenovali smo jo bioenergija, aura ali bioenergetsko polje. To zaščitno polje človeka, aura, v principu ščiti ljudsko telo pred običajnimi, stalnimi vplivi škodljivih energij, v ekstremnih primerih pa je za to funkcijo nesposobna. Ti ekstremni primeri poškodujejo bioenergetsko polje in telo izgubi pretok energije, organi začnejo upočasnjeno delovati, sčasoma energetski obrambni sistem telesa oslabi in nastane bolezen.

Zdravljenje z življenjsko-kozmično energijo je sistem celostnega zdravljenja, in to zahteva da moramo najprej ozdraviti organizem, odpraviti vse vzroke za bolezen in na koncu pomagati telesu, da obračuna z boleznijo. Prav v sklopu tega celostnega pristopa k zdravljenju ali vzdrževanju zdravja spada tudi iskanje in odpravljanje vzrokov za bolezni, ki so nastali na terenu, v prostorih bivanja ali na delovnem mestu. Pri tej pripravi procesa, v katerem bo sam organizem obračunal z boleznijo, je potrebno vse energetske vplive in poškodbe nevtralizirati in ozdraviti. V knjigah o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo sem večino vzrokov energetskega vpliva nakazal, nekatere tudi podrobno opisal, zato je tu moja pozornost namenjena le tistim negativnim delovanjem energij, ki so vezana za naše prostore bivanja, delovne prostore in delovna mesta. Ti ekstremni energetski vplivi kljub vsemu niso tako močni, da bi v kratkem času postali vzrok za bolezen: nekateri so nevarni za organizem, če konstantno delujejo na telo po preteku več let. Problem leži v tem, da je teh izvorov, vzrokov za poškodbo energetskega telesa zelo veliko in vsi skupaj predstavljajo hudo nevarnost za telo; posebej je to vidno pri pojavu težkih bolezni, kjer so v akciji večina dejavnikov, ki ogrožajo zdravje.

Pri izdelavi pravil za transformacije pri zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo ne omenjam vzroka, ker jih je veliko, in so poimenivani kot »sklop vzrokov«: ne vemo točno koliko jih je, vemo pa, da jih je veliko. To je v bistvu opozorilo vsakemu terapevtu, da se ne zadovolji z iskanjem posameznih izvirov bolezni, temveč da iz terapije v terapijo odkriva čim več vzrokov za bolezen. Pozornost, katero moramo posvečati iskanju vzrokov za bolezen v prostoru je nadaljevanje zdravljenja od že spoznanih vzrokov za bolezen, katere sem obdelal v knjigah o zdravljenju z življenjskokozmično energijo, in odkriva motnje, katere srečujemo v prostorih, v katerih se najdlje časa, torej dnevno zadržujemo. Vsekakor je na enem mestu nemogoče podrobno obdelati vse znane škodljive vplive, ki so na terenu, in ki delujejo na človeški organizem, ker je nemogoče zajeti vse razsežnosti prostora, in tudi zaradi tega, ker je moj namen obdelati samo tiste primere, ki predstavljajo splošno nevarnost za človekovo zdravje. Tudi vsa sevanja in vplivi na naš organizem niso nevarni, nekateri so koristni, nekateri so za nekatere škodljivi, medtem ko so za druge neškodljivi, ki so za sevanja neobčutljivi. Najbolj koristno je spoznati najmočnejše vzroke za bolezen, njihove nevarne lastnosti in pogoje, ko ti postanejo škodljivi, medtem ko druge šibkejše energije lahko prepustimo telesu, ki je sposobno, da jih nevtralizira, odpravi in obdrži zdravo stanje organizma.

Večina škodljivih vplivov ali motenj, ki delujejo v nekem prostoru na človeško telo ni škodljivo, če nismo dlje časa izpostavljeni tem vplivom. Tako na primer mesto, kjer spimo in smo celo noč na enem istem mestu, vsekakor predstavlja dovolj časa da škodljive energije začnejo delovati na naš organizem. Vse vplive, ki v bivalnih prostorih škodljivo delujejo na človeški organizem lahko razdelimo v tri skupine.

Prvo skupino lahko vežemo za tista stalna sevanja, ki so odvisna od narave, od Zemlje in Vesolja, in delujejo vedno in povsod ter so neodvisna od naših odnosno človeških vplivov. Tako, na primer, spalnica in nekatera delovna mesta, kot so: delo za strojem, blagajniško delo ali delo s strankami, kontrolna mesta za spremljanje prometa in podobno, kjer večino delovnega časa prebijemo na enem istem mestu, predstavljajo nevarnost zaradi delovanja omenjenih energij. V večini primerov takih vplivov na naš organizem ne moremo odpraviti, ne moremo jih nevtralizirati ali se z neko zaščito (predmetom, izdelkom, materialom) zaščititi pred njimi, ker imajo izvor v Zemlji in Vesolju, zato jih je treba locirati in se jim izogniti.

Druga skupina vplivov je vezana za energetske oblike, ki se nahajajo v prostorih in nam škodujejo. Med njimi so vplivi neznanega izvora, drugi imajo v svojo zgodovino, medtem ko so tretji vezani za človeško zlobo in njeno namensko delovanje. K temu spadajo še vse oblike človeških stresnih dogajanj oziroma energije, ki nastanejo zaradi prepirov, namenskih obračunov, ki spadajo med energetske zločine, postavljanje črne magije, uroka, prekletstva ter vpisovanje energetski oblik v različne predmete, prostore, stanovanja ali hiše. Med njimi so škodljive energetske oblike neznanega izvora iz okolja, duše umrlih in mučenih oseb, rastlinski vplivi, kot tudi vplivi živali in podobno. V tej skupini je potrebno vse te energetske škodljive oblike poiskati in jih nevtralizirati, oziroma odpraviti, očistiti ali ozdraviti prostore.

Tretja skupina je vezana za parcelo, na kateri so zgrajeni objekti: motnje so navadno zgodovinskega izvora; na takšnih lokacijah so se energetska telesa zaradi nekih posebnih pogojev zadržala in so tam tudi vključena v sistem življenja. Lahko so to duše mrtvih oseb, ker je bil objekt zgrajen na nekdanjem pokopališču, lahko je to pokopališče iz rimskih časov, mesto, kjer so nekdaj bili zgrajeni molitveni objekti, postavljeni vojaški tabori in podobno. Večinoma so to stare duše, elementali ljudskih dejanj in energetske oblike iz preteklosti, katere so zaradi različnih povezav, odvisnosti ali neizpolnjenih želja ostale tu in tu žive. Te motnje so vsekakor nepričakovane, ne moremo jih predvideti, nastale so pred petsto ali tisoč leti in jih je potrebno določiti in odpraviti, nekatere pa nevtralizirati.

Lahko bi rekli, da je tu konec iskanja različnih škodljivih energij, vendar to ne bo držalo, ker moramo poiskati še različne blodeče duše, aktivne duše, kot so poligejstri, programirane in namensko postavljene duše, magijsko zavezane duše, astralne energetske oblike in energetske oblike, katere so vezane za delovanje in funkcioniranje prebivalcev na zazidalni parceli. Presenečenja so velika in vsekakor moremo pričakovati, ko čistimo oziroma zdravimo takšna mesta, da bomo naleteli na nek izvor škodljivega sevanja neznanega izvora, kombiniranega delovanja več energij ali prekrivanja ene energije nad drugo.

Sistematski pristop pri iskanju različnih vzrokov za škodljive vplive na človeški organizem je danes nuja zaradi kompletnega pristopa k celostnemu zdravljenju. Nemalokrat zasledimo, da so se s tem, ko se je ena družina preselila v drugo stanovanje, prenehale tudi nevšečnosti in slaba počutja. Pisarne, v katerih se ljudje slabo počutijo, prepiri v določenih prostorih, slab uspeh zaposlenih v nekaterih podjetjih in podobno so gotovo podprti s slabimi energijami v teh objektih. Že indikacija, da neka družina, organizacija ali podjetje, kljub temu da so maksimalno izkoristili delovni čas, ni uspešno lahko zaključimo, da eden od močnih vzrokov za to leži v omenjenih škodljivih energijah. Kajti deležni smo vplivov v vseh okoljih, v avtobusu, v restavraciji, bifeju, kinu, gledališču, na nogometnem igrišču in podobno, le da so ti vplivi šibki, zelo redko se seštevajo in jih zdrav organizem sproti premaguje. Problem nastane pri bolezni, ko je organizem oslabel in ko vsak škodljiv vpliv prinese nekaj slabega, oziroma ker podpre razvoj bolezni.

Obiski tujih krajev, potepanje po različnih deželah ali delo v oddaljenih krajih lahko vpliva na organizem z neznanimi in dostikrat močnimi škodljivimi energijami, na katere organizem ni navajen, kar predstavlja vzrok za bolezen in hudo nevarnost za zdravje. Zdravil sem popotnico, ki je vsak prosti trenutek uporabila za obisk držav in krajev na različnih kontinentih. Bila je zelo suha, z različnimi obeski okrog vratu, rok in nog; pripeljala jo je njena sestra in povedala, da je zgubila orientacijo in da se čudno obnaša. Hitro sem ugotovil, da je brez energije in da energijo ne more obnoviti, ker jo nekaj intenzivno hudega ovira in da počasi umira. V vseh krajih in deželah, kjer se je z nahrbtnikom potepala, je kupovala spominčke in tako je naletela na magijske predmete, ki so bili v uporabi, oziroma ki so zadržali močno škodljive energije, in te so sedaj delovale na njo in ji ogrozile zdravje.

Človeški organizem mora biti zdrav, kar se kaže z energetsko močnim zaščitnim poljem, ki bo premagalo vse namenske in škodljive vplive na naš organizem, in omogočilo, da zdravo živimo. Morje neznanih kot tudi znanih energij deluje na naše telo, in naša aura, bioenergetsko polje, ni vedno sposobna da bi telo zaščitila; zato je normalno, da bomo ostali zdravi samo, če sami očistimo negativna delovanja in odpravimo različne škodljive energetske vplive. To je pravi namen čiščenja prostorov, čiščenja vsaj na tistih mestih, kjer preživimo največ časa, kjer se največ časa zadržujemo ali delamo. V praksi bomo zasledili, da imajo vse bolezni ali slaba stanja, ki se pri pacientih ponovijo, vzrok v motnjah, ki se nahajajo v stanovanjskih ali delovnih prostorih. Lahko se zgodi, da med natančnimi raziskavami najdemo enega ali več predmetov, kateri direktno škodljivo vplivajo na pacienta, vendar čiščenje prostorov vedno prinese veliko pozitivnega za zdravje in počutje tudi zdravemu telesu.

Slaba zdravstvena stanja, zbujanja ponoči, neprijetni občutki, prepiri, slabi uspehi otrok v šoli, nesreče, ločitve in mnogo podobnega ima osnovo v delovanju škodljivih energij v stanovanjih. Kljub temu, da nekateri ne verjamejo v negativna delovanja energij, ki se nahajajo v stanovanjih se potem, ko se preselijo z mesta, kjer so spali in kjer so geopataloške motnje na zdravo mesto, radi pohvalijo, da na drugem mestu dobro spijo, da se ponoči več ne zbujajo in da niso več utrujeni, ko zjutraj vstanejo. Naloga čiščenja prostorov je v bistvu doseči prijeten, topel dom v katerega bomo z veseljem prihajali, se dobro počutili, se spočili in usklajeno živeli v družini ter imeli prijetne odnose z vsemi, s sosedi v bližnji in širši okolici.

arrow_right_alt