1.2.1. Sistemi v telesu

Organizem je sestavljen iz različnih, med seboj natančno povezanih funkcionalnih sistemov, ki tvorijo celotno telo. Funkcionalni sistemi imajo prav take lastnosti kot telo, to je sposobnost, da sprejemajo življenjsko-kozmično energijo in da jo pretvarjajo v bioenergijo okrog sebe. Energija vseh funkcionalnih sistemov je tesno povezana in medsebojno odvisna; skupno delovanje tvori auro, čeprav terapevti pri zdravljenju energije posameznih sistemov med seboj ločimo in jih tudi samostojno obravnavamo.

Zelo pomembno je, da se zdravilec oz. terapevt zaveda, da lahko vsak posamezni funkcionalni sistemi v organizmu, ali več sistemov skupaj, energetsko ločimo, in prav tako, da jih lahko vsakega posebej samostojno zdravimo. Zdravstveno stanje organizma in vsakega njegovega sistema lahko opazujemo v njegovi auri, oziroma o njihovem zdravstvenem stanju in potrebi po zdravljenju sklepamo skozi obliko in poškodbo aure. Nad obolelim telesom ali sistemom v organizmu najdemo v auri mesta brez ali s preveč energije, kar lahko nato izmerimo in na osnovi tega ugotovimo, kakšno je zdravstveno stanje telesa oz. posameznega sistema, kakšna je njegova sposobnost normalnega delovanja, in v primeru, da je sistem bolan, postavimo diagnozo in načrtujemo postopek za zdravljenje.

arrow_right_alt