1.3. Zdravo energetsko telo in njegova aura

Kot povzetek vzemimo pretvarjanje življenjsko-kozmične energije v bioenergijo pri vseh organih posameznega sistema v organizmu in pri vseh sistemih skupaj, ki definirajo okrog telesa energetsko polje, ki smo ga imenovali za polje bioenergije ali po vzhodnjaških vzorih: aura. Povezava vseh energij zdravih organov in funkcionalnih sistemov ter ostalih energij v organizmu, njihovi medsebojni vplivi in usklajeno delovanje se pri zdravem telesu pokažejo v auri kot homogen in sposoben energetski potencial, ki obenem ustvarja močno in uspešno zaščiteno polje za vse škodljive energije, ki trajno ali občasno delujejo na človeka.

Energetsko polje, to je aura zdravega organizma, je nepoškodovana, homogena, jajčaste oblike in ima čisto, ostro zarisano nepretrgano obrobje. V auri so vidna med seboj neločljiva energetska telesa, kot so eterično, astralno in mentalno telo. Prehodi med energetskimi telesi so prelivajoči in brez ostrih ali fiksiranih meja.

Življenjsko-kozmična energija mora prodreti v organizem skozi auro in posledično njen vdor skozi energetsko polje aure ustvarja vrtince, katere smo poimenovali za točke odpiranja ali po vzhodnjaško: čakre. Energetski vrtinci ali čakre se formirajo v različnih oblikah, odvisno od tega, katere organe napajajo in kakšno energijo ti organi potrebujejo. Po obliki vrtinca, ki se največkrat kaže v obliki peres lotosovega cveta, v katerem prevladuje določena barva, razpoznamo po vrsti vse glavne čakre, ter po številu peres lahko presodimo, koliko različnih energij potrebujejo organi, na katere je čakra vezana. Tako zasledimo, da ima prva zemeljska čakra štiri osnovne energije, štiri liste, najmanj različnih energij, da ima sedma temeljna ali možganska čakra 998 listov, kar nam pove, koliko različnih energij potrebujejo možgani.

Nekatere vzhodnjaške tehnike zatrjujejo, da je teh čaker 72, od tega je 10 glavnih, s tem, da brez 7. čakre ni možno normalno funkcioniranje organizma. Sedem glavnih čaker je v zdravi auri vidno v prekrasnih barvah, med katerimi ena barva izstopa po intenziteti in je karakteristična za vsak posamezen vrtinec. Glede na to, katero energijo najbolj, oz. v največji meri potrebujejo organi, vezani za določeno čakro, ima le-ta barvo te energije, ki se v auri pokaže kot prevladujoča barva. Spoznanje o izstopajočih barvah čaker uporabljamo pri terapijah: to določeno barvo dovajamo in s tem spodbudimo delovanje vrtinca ter omogočimo pravilno diagnosticiranje obolelega organa in njegovo zdravljenje.

Čakre so pokazatelji stanja aure pri prehodu življenjsko-kozmične energije skozi to biopolje, podobno kot je vodni vrtinec pokazatelj vodnega toka. Kadar vode v koritu reke ni, tudi vrtinci ne nastajajo: prav tako, če aure okrog telesa ni, čakre ne obstajajo, ne morejo obstojati, nimajo se kje oz. v čem formirati; če je določen organ poškodovan ali bolan, ker ne sprejema energije, se vrtinci oziroma čakre ne pojavijo. Formiranje čaker je odvisno od zdravstvenega stanja organizma, oddaje energije v polje okrog telesa in preboja življenjsko-kozmične energije skozi ta energetski plašč. To ni statično stanje, to je spremenljiv pojav, zato ni primerna posamezna obravnava čakre kot nekega organa ali sistema v organizmu, še manj smiselno je čakre vsiljeno zdraviti oz. jih posiljevati z neko izmed znanih ezoteričnih metod zdravljenja ali t. i. uravnavanja čaker.

Glavni del aure ali bioenergetsko polje zdravega organizma zasledimo okoli telesa na razdalji približni dolžini iztegnjene roke, medtem ko je oddaljenost aure terapevtov, ki redno vzdržujejo zdravo stanje svojega organizma z vajami in meditacijo od fizičnega telesa od pet do desetkrat večja. Vse druge oblike aure nam pokažejo oslabele organe, ki ne sprejemajo dovolj energije ali so pri njenem sprejemanju ovirani, oz. ki to za življenje potrebno energijo ne morejo sprejemati.

Aura zdravega organizma
Jedrna zvezda
Aura dveh zaljubljencev

Pogosto smo se spraševali in po različnih virih, predvsem po literaturi iskali odkod izvira znak za ljubezen, stilizirano srce in nismo mogli najti pravega odgovora. Če pogledamo energetsko sliko oziroma auro dveh zaljubljencev najdemo pravo rešitev.

arrow_right_alt