1.4. Poškodovano energetsko telo in njegova aura

Spoznanje, da je življenjsko-kozmična energija nujno potrebna za življenje in da se zdravo telo odziva na to energijo ter to izkazuje s svojim energetskim poljem, auro, vidnim poljem bioenergije, me je po premisleku pripeljalo do tega, da sem opazovanje dogajanja v organizmu prenesel iz telesa na polje energije okrog telesa. Praksa je namreč pokazala, da je aura idealen indikator stanja in zdravja slehernega organizma. V njej je registrirano vsako dogajanje v organizmu in tudi vsi vplivi, ki so prispevali k temu, da je organizem oslabel ali da je moten pri svojem delovanju.

Nezdrava aura ni poškodovana samo zaradi oslabelih organov in ni samo indikator slabega stanja, temveč je tudi pokazatelj stanj, nastalih zaradi delovanja negativnih, programiranih in mirno lahko rečem zlobnih energij, ki motijo delovanje organizma: navedene negativne aktivnosti zavrejo normalni pretok koristne energije skozi čakro, potisnejo energetsko polje nad telo in so ponavadi brez barv; videti so kot črne uprizoritve v auri.

Te motilne zlobne energije so pogostoma vzrok za bolezen; registrirane so v auri od začetka njihovega delovanja; prav ti znaki nam omogočajo, da preko opazovanj in merjenj poškodb v auri ugotovimo, kdaj se bo bolezen pojavila na organizmu, več, celo deset let vnaprej. Primerjamo poškodbo v auri in energetsko stanje organov v telesu, da vidimo, kako je vzrok za bolezen, ki je poškodoval auro, napredoval pri motenju pretoka energije oziroma pri zaviranju normalnega delovanja organa, kakšna je nastala posledica na organizmu ter koliko je bolezen napredovala.

Groba poškodba energetskega sistema je stanje, ko organizem nima energije, nima aure ali je le-ta minimalna in jo registriramo samo tik ob telesu, oz. na razdalji pet do deset centimetrov od telesa. To nakazuje, da je pacient bolan ali je pred tem, da bo v kratkem času zbolel, in opozarja na stanje, ko komplementarne energije ne delujejo, ali na smrt komplementarnega partnerja, na začetek težjih bolezni ali resne krize, ki jo puščajo posledice takšne poškodbe v obliki bolezni, uničenih organov telesa ali še celo uničenja celotnega organizma.

Klasičen primer poškodbe aure smo definirali kot vakum in odvečno energijo ali bolje rečeno kot mesta v auri brez energije, in kot mesta, kjer je energije preveč. Mesta brez energije nastanejo iz več skupin vzrokov in so vezana na z boleznijo poškodovane dele telesa, medtem ko odvečna energija nastane zaradi naselitve določene energetske tvorbe, ki živi na račun aure drugega telesa in moti delovanje organov in sistema tega telesa. Poznamo tudi poškodbe, ki nimajo karakteristične indikacije in so nastale z delovanjem različnih namensko uporabljenih »protokolov« za rušenje energij telesa, kot so na primer urok, prekletstvo in magija, ki konstantno delujejo in uničujejo posamezni del ali celotno auro.

Postavljanje protokolov uroka, prekletstva in magije je posebno in zlobno programiranje z namenom, da delno in namensko poruši energetski del aure in s tem povzroči bolezen na določenem organu, medtem ko skupno delovanje uroka, prekletstva in magije pod istim statusom uniči kompleten energetski sistem telesa, njegovo auro in povzroči uničenje organizma. Škodljiva energija enostavno blokira funkcioniranje vitalnih sistemov, uniči energetsko stanje organizma, oziroma prepreči pretok energij, kar posledično povzroči smrt, ki ponavadi nastopi kot samomor, prometna in druge nesreče, ali se pojavijo težje in neozdravljive bolezni. Pri merjenju in lociranju tovrstnega negativnega vpliva čutimo ta program kot črpalko, ki izsesava celotno življenjsko energijo in ne dovoli organizmu, da jo obnovi.

Takemu bolniku lahko pomagamo samo, če nevtraliziramo delovanje uroka, prekletstva in magije, sicer mora umreti.

Skupna energija uroka, prekletstva in magije povzroča genetsko poškodbo, ki se v primeru, da ni prišlo do realizacije zlobnega namena in smrti izbrane osebe, prenese na potomstvo: prav vsi potomci so okuženi s to boleznijo in bodo začeli bolehati. Bolezen najbolj napreduje v tretji generaciji, neusmiljeno prizadene tretje koleno in tisti vnuk, ki izpolni tudi nekatere druge pogoje vzroka za slabo stanje organizma, umre. Bolezen, ko potomci umirajo, posebej moški, ko so nasledniki neplodni, nimajo otrok, se ne poročajo, se imenuje »bela kuga«. Zaradi te bolezni je v zgodovini marsikatera znana družina izgubila moške naslednike, nosilca priimka preko moških potomcev ni bilo več in družina je izginila v pozabo. Bolezen najbolj pomnijo v primorskih krajih, kjer se je njeno ime »bela kuga« obdržalo med ljudstvom do danes.

To bolezen lahko ozdravimo le, če pred tem nevtraliziramo škodljivo energijo, ki jo prinaša oz. povzroči skupno delovanje uroka, prekletstva in magije, in če pred tem popravimo tudi genetsko poškodbo za vse naslednje rodove, kajti drugače ne bo moških naslednikov.

Iz zgodovine nam je znano, na kateri del telesa deluje energija magije: najpogosteje je bil to energetski udar na drugo čakro, medtem ko danes najdemo posledice tega protokola na vseh organih, na celem telesu, na več telesih; pogosto magija deluje na okolico in na ljudi v bližini žrtve, posredno ali neposredno. Največ so njenemu razširjenju doprinesli emigranti iz nekdanjih socialističnih dežel, ki škodljivo energijo uroka, prekletstva in magije uporabljajo vsak dan, in jo usmerjajo na paciente, katere zdravijo ali katere želijo uničiti. V naših krajih se je pojavila tudi magija črnega kontinenta: način izvajanja je takšen, da izbrani žrtvi programirajo dušo nekega znanega elementala ali umrle osebe, ji postavijo duha na levo ramo in nanj negativno delujejo preko tega energetskega telesa.

Telo z auro
Telo brez aure
Poškodovana aura

Nemalokrat se zgodi, da pacient pride na zdravljenje s poškodovanim auričnim sistemom, ko poškodba še ne pušča posledic na organizmu: pacient ne ve, da ima poškodovano auro, ker še ne čuti bolečin in je presenečen ob tej zdravilčevi ugotovitvi, čeprav se počuti omotičnega in brez energije; tovrstni primeri so dokaz, da o energijah telesa zelo malo vemo in da smo kompletno zdravljenje prepustili medicini, katera danes obravnava oz. deluje samo na fizičnem nivoju telesa in marsikdaj tudi odpove.

arrow_right_alt