1. Kozmični zakon in naše telo

O tej temi se je nasplošno težko opredeliti; dolgo sem premišljeval, kako bi bilo najlaže pojasniti in začeti obravnavati kozmične zakone in njihove vplive na neskončnost narave, ker je ljudska vrsta, kljub izletu človeka v vesolje, še vedno trdno vezana za planet Zemljo in vesolja pravzaprav ne pozna. Ljudje smo obremenjeni sami s sabo in s problemi okrog nas na Zemlji, zasvojeni z utvarami, religioznimi načeli, skrbjo za preživetje in vzdrževanjem vrste. Ni čudno, kajti nevedneži smo glede dogajanj izven naše atmosfere; in pogosto smo še vedno nevedneži tudi glede stanja pod njo.

Kljub temu se moramo zavedati, da smo del vesolja in da na Zemljo in nas, prav tako kot na druge planete našega sistema, kozmični zakoni trajno delujejo. Ne moremo sicer razpravljati o opravičljivosti delovanja kozmičnih zakonov v vesolju, toda za tisti del zakonov, ki so aktivni na našem planetu to lahko storimo.

Hitro lahko ugotovimo, da zakoni vesolja delujejo dosledno in na celotnem planetu Zemlja, povsod enako, ne glede na naše družbene (politične), pigmentske (barve teles) ali verske (religiozne) in podobne delitve. Pogosto pod vplivom teh opredelitev, na primer verskih, zamenjujemo in napačno razlagamo nekatere religiozne pojave in jih poistovečamo s kozmičnimi principi. Hitro lahko ugotovimo, da se Buda ne bo prikazal muslimanu in Mohamed ne kristjanu, kar pomeni, da so ti pojavi osebne in religiozne narave in nikakor ne sodijo med kozmična ali duhovna dogajanja.

Živimo v času odkrivanja zakonov narave in njihove uporabe v praksi. Kozmične zakone lahko vzamemo kot aksiome, ker ne vemo natančno, kako delujejo, temveč vemo samo da delujejo; uporabimo jih kot takšne in počakajmo na čas, ko bodo vsi ti zakoni znanstveno pojasnjeni. Enako je bilo v času pred odkritjem zakonov elektrike; pojav so ljudje sicer že dolgo poznali, toda električnega kuhalnika nismo imeli, dokler ni bil odkrit, dokazan in uporabljen zakon o pretvorbi električne v toplotno energijo. Naši pogledi naj bodo torej tu usmerjeni le v energijo, ki je potrebna za naše življenje, v njeno delovanje na organizem in v možnost njene uporabe pri zdravljenju.

arrow_right_alt