10.2.3. Magija

O magiji in njenih protokolih sem do sedaj tu napisal več strani. Na tem mestu bi omenil le, da je magija oz. njen protokol zaviralni element pri zdravljenju, ker magija deluje kot večnamenski sistem. Z analizo magijskih delovanj na človeški organizem sem ugotovil, da je magijske protokole možno razvrstiti po programskih delih protokola, in sicer na sekvence 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 in 24. Drugih razvrstitev zaenkrat ni, in če ugotovimo, da razvrstitev daje neko drugo število, je to zanesljivo dokaz, da je na pacientu aktivnih več različnih magij, ki jih moramo posamezno locirati in ločeno odpraviti. Vsak od teh delov protokola, kljub svoji univerzalni karakteristiki, ima dodatno specialno področje negativnega delovanja na posamezne organe ali sisteme v telesu.

Protokoli, ki so jih prinesli predvsem prebivalci iz bivših socialističnih dežel v našo domovino so bolj vezani na bolezen izvajalcev kot na zdravljenje pacienta. Ti izvajalci so v večini primerov skriti za diplomami visoke izobrazbe in za videzom spoštovanega statusa v naši družbi. Njihova razdiralna aktivnost in povzročanje bolezni s protokoli magije se ponavlja iz ure v uro z namenom, da žrtev pokončajo, in če jim to ne uspe s posebnim sistemom pomnožijo protokole magije ali pokličejo kolege na pomoč in delujejo skupinsko. Ko sem zdravil težko srčno bolnico, medicinsko sestro iz nekdanje Sovjetske zveze, je na mojo izjavo, da so magijski izvajalci iz njene dežele norci, ker magijo izvajajo na tako bolan in brezobziren način, odgovorila, da negativno delovanje izvajalcev teh postopkov rdeče magije dobro pozna, ter da ti izvajalci niso samo norci, temveč idioti; v njeni deželi je javna skrivnost, da so sposobni zdravega človeka pokončati v enem letu.

Že tri leta spremljam izvajalca rdeče magije, ki živi v Sloveniji in se ukvarja s svetovanji in alternativnim zdravljenjem, kljub disertaciji s področja tehničnih ved. Njegovi postopki potrjujejo vsa zgoraj navedena dejstva o načinu izvajanja magije; magijo uporablja tudi v poslovne namene, za kontrolo in odvisnost pacientov od njegovih tretmajev za eliminiranje konkurence, za blokade organov in funkcionalnih sistemov v telesu namišljenega ali naročenega nasprotnika z namenom zmanjšanja njegove delovne sposobnosti, za ustvarjanje spolne nesposobnosti in še in še, da ne naštevam vseh podrobnosti. Njegova hiba je, da je zaljubljen v črnomagijske števike in je kot nevednež na področju ezoteričnih znanj prepričan, da so te številke prave in da mu bodo prinesle srečo oz. uspeh v magijskih orgijah.

Protokol magije lahko aktivira genetsko podedovane poškodbe od prednikov, uroke in prekletstva, in sicer tako, da med vsemi nasledniki, ki imajo podedovane poškodovane gene, le-te aktivirajo samo pri tistemu, ki je žrtev magijskega protokola. Tisti dedič, ki ima aktivirane poškodovane gene, je bolan; drugi nasledniki ne občutijo slabega stanja organizma in se bodo normalno obnašali: počutijo se zdravo.


Osnovni prijem pri zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo je, da moramo pacienta najprej ozdraviti od zasvojenosti in šele potem začnemo delovati nanj z energetsko terapijo.

Pri delovanju protokola uroka, prekletstva in magije moramo te protokole nevtralizirati. Poiskati je treba izvor protokola magije, ki je poleg omenjenega primera genetske poškodbe lahko nastavljen tudi v hiši, na nakitu, obleki, avtomobilu, v delovnem prostoru in podobno, in po odkritju mesta postavitve le-tega odpraviti.

Pri ponavljajoči se postavitvi protokola magije moramo ta protokol večkrat sproti odpravljati in pri pacientu vzdrževati pozitivno energetsko stanje.


arrow_right_alt