11.1. Skrajševanje pravil

Spomnimo se I. pravila transformacij:

Vzamem yehi or v program sklopa vzrokov, da ta vakum nima življenjske energije, plus komplementarno energijo vsega tega, damo v merkavo neskončne svetlobe, or ain sof.

Vakum smo ozdravili in ga ni več v auri pacienta. Isto pravilo lahko izvedemo tako, da iz teksta izločimo besedi yehi or in or ain sof: transformacije nam bodo enako delovale.

I. pravilo se zdaj glasi:

Vzamem program sklopa vzrokov, da ta vakum nima življenjske energije, plus komplementarno energijo tega damo v merkavo neskončne svetlobe.

Od tu dalje bomo izvajali I. pravilo brez izrazov yehi or in or ain sof. Hitro bomo ugotovili, da transformacije uspešno delujejo.

Iz besedila I. pravila lahko vzamemo tudi besede »Vzamem program«, »da«, »tega« in »neskončna svetloba«, kar bo dodatno skrajšalo oz. strnilo tekst tega pravila oziroma mantre.

I. pravilo se torej glasi:

Sklop vzrokov, da vakum nima življenjske energije, plus komplementarno energijo damo v merkavo.

Skrajševanje velja za vsa transformacijska pravila, iz katerih lahko izločimo manj pomembne besede, ki jih zaradi slovničnih pravil sicer moramo upoštevati v vsakem stavku. Takšna skrajšana oblika besedila pravil, brez besed iz t. i. razvojnih programov, ki zaradi primanjkljaja nekaterih besed ni slovnično pravilna, ko je stavek besedila nekoliko okrnjen, nam v praksi, pri zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo omogoči uspešno transformacijo in da enak rezultat z življenjsko-kozmično energijo kot slovnično pravilno napisano oziroma izgovorjeno pravilo.

Vprašanje je, kdaj naj terapevt začne skrajševati besedila pri transformacijskih pravilih. Po mojih ugotovitvah lahko to začne delati, ko je s prakso in ponavljanjem besedila pravilo tolikokrat ponovil pravilno, vložil toliko energije, da je njegova misel na pravilo celovita, oz. da lahko skozi pregled naučenega teksta le-tega ne bere besedo za besedo, temveč v mislih preko teksta pravil kar preleti. Terapevtu z življenjsko-kozmično energijo po osvojitvi tega postopka ni več potrebno preklapljanje »vklop–izklop«, da bi transformacija uspešno delovala, ker je s tem, ko teksta ne bere, temveč v mislih leti preko njega, že opravil nujni prestop oziroma »vklop« na zahtevani duhovni nivo. Tako izvedene transformacije dajejo odličen rezultat: te transformacije so vedno uspešne.

arrow_right_alt