11.2. Ustvarjanje novih pravil

Z zdravljenjem in večkratnim ponavljanjem, pravilno rečeno: z vlaganjem potrebne energije terapevta sleherno transformacijsko pravilo postane živo, uspešno, začne delovati. Tekst transformacije pravzaprav ni pomemben: pomembna sta misel in način, kako ga izvedemo: v kolikor je tekst pravila vezan na določeno molitev ali če je posvečen nekemu svetniku, se zaradi prejšnje vložene energije v molitev in zaradi specifičnega duhovnega stanja energij in emocij, posvečenih svetniku, vložene energije in nameni seštejejo, transformacije pa nam odlično delujejo.

Kot ljudstvo z Zahoda, ki se od vzhodnih ljudstev, različnih kultur in jezikov večkratno razlikujemo ne bi smeli izvajati meditacij po vzhodnjaško, oz. po načinu drugih narodov in v njihovem jeziku. Kajti objektivno pogojena različnost izniči usklajenost izvajanja meditacije v tujem načinu, in sicer z vloženimi energijami, ki smo jih skozi našo specifično vzgojo in življenje ustvarili in vložili; zato je meditacija, izvedena po tujem obrazcu improvizirana, brez dovolj vložene lastne energije vanjo in ne more doseči zastavljenih ciljev, oz. ostane velikokrat neuspešna.

Najbolj uspešno besedilo pravila za transformacije sestavimo tako, da ga uskladimo z vloženo energijo iz otroštva, ko smo zaradi neznanja in pomanjkanja življenjskih izkušenj verjeli vsemu in vsakemu, posvečali svoje želje in pričakovanja določenim božanstvom, kot so nas vzgajali. Ta energija, natančneje: naša energija otroštva, je najvišja gonilna sila duhovne rasti sleherne osebe in s pravili, ki so usklajena s to energijo, dobimo pri transformacijah najboljše rezultate oz. uspehe.

Če želimo izdelati lastna pravila, se torej spomnimo na otroštvo in na določene želje, ki so se uresničile kot po nekem čudežu, tako da smo bili hvaležni svetniku ali neki drugi osebi, zavetniku ali podobi, ki smo jo prosili, da nas usliši in da nam pomaga: tako tudi formiramo tekst za transformacijsko pravilo.

Ugotovili bomo, da so naša novo formirana pravila uspešna, da smo izvirni in zadostni, in da nam ni treba malikovati neke vzhodne mantre, neke nam tuje meditacijske tehnike ali še celo nekega tujega božanstva.

Iz vsega tega sledi, da dobesedno izvajanje določene mantre po vzhodnjaškem vzoru, če pri tem ni všteta oz. upoštevana lastna vložena energija, ne more dati pozitivnega rezultata. Poglejmo prakso gibanj in skupin, ki pri nas izvajajo različne vzhodnjaške tehnike: njihove improvizacije in obnašanje članov skupine nas pogosto spominjajo na šeme s pustnega veseljačenja, njihovo petje pa je bolj podobno papagajski govorici. Zasvojenci z vzhodnimi tehnikami in duhovnimi disciplinami imajo stanovanja okrašena s simboli z Vzhoda, njihove obleke so slaba imitacija vzhodnega oblačenja, njihovo obnašanje je nenavadno in podobno otroški igri; radi postavljajo tako imenovane templje, s čimer dosežejo kontradiktorno delovanje obstoječih in spodbujenih energij, kar ponavadi škodljivo vpliva na zdravje prebivalcev z zahodno kulturo. Taki sistemi obnašanja in delovanja so primerni za narode z Vzhoda in plemena, kjer že generacije živijo v kulturi in družbi, ki jim je meditacija vsakdanja stvar; z njo je prepojen tudi njihov način življenja, spontano se posvečajo svojim obredom, katere izvajajo v meditativnem stanju in s tem dosegajo realizacijo svojih namenov, ki so prav tako usklajeni z njihovimi razmerami in pričakovanji.

Imel sem priložnost opazovati dogajanje, ko je kolegica dala kristal kamene strele znanemu slovenskemu literatu religiozne opredelitve, ki ga je sprejel z besedami, da ga naj ta kamen napolni, napolni, napolni. Držal je kameno strelo stisnjeno na prsih in stokal: verjetno je v mislih simulirano doživljal sprejemanje božanske energije in bil je srečen. Zamislil sem se nad njegovo izobrazbo in še enkrat dobil dokaz, da izobrazba in duhovna vzgoja oz. duhovna razvitost osebe nimata nič skupnega.

Duhovno razvit človek je usklajen z zakoni narave, z vlaganjem svoje energije je dosegel univerzalno ljubezen, ima božanski blagoslov in ga je lahko prepoznati, ker v svojemu poklicu ustvarja vrhunske rezultate, je inovativen, njegova dela so dopolnitev spoznanj v poklicu; če pa zdravi, s svojim delom ustvarja odlične rezultate, nekateri bi rekli, da dela čudeže, zdravi neozdravljive bolezni, dosega zelo hitre rešitve in obvladuje zapleteno področje energij.

arrow_right_alt