12.4. Ustvarjanje lastnih podob

Kot smo videli, so slike izvirne in najbolj uspešno je komuniciranje s pomočjo slik: možgani vsak zapis s pomočjo slik, simbolov ali črk najprej pretvorijo v svoj jezik in potem na te znake reagirajo. To nas v vsakdanjem življenju ne moti (npr. pri branju, komuniciranju ali prevajanju iz enega v drug jezik), ker smo se skozi zgodovinski razvoj naučili takšnega obnašanja; problem nastane, ko želimo delovati na možgane. Podobne procese poznamo pri računalniških programih, kjer vsak jezik računalnik najprej pretvori v svoj strojni jezik in nato reagira na ukaze strojnega jezika.

Z računalnikom lažje komuniciramo preko enostavnih ukazov računalniškega jezika, katerega računalnik pretvarja v strojni jezik: enako možgani sprejemajo naučene in dogovorjene slike, simbole in črke in njihov pomen pretvarjajo v lasten, razumljiv jezik slik.

arrow_right_alt