12.5. Mentalni zapisi

Možgani komunicirajo znotraj in zunaj telesa v lastnem jeziku in vse oblike sprejemanja informacij obdelujejo na sebi lasten način. Možgani nimajo samo enega osnovnega jezika, kot ima računalnik strojni jezik, temveč vsebujejo večje število osnovnih programov in sprejemajo informacije ter jih obdelujejo v večdimenzionalnem večplastnem sistemu. To jim omogoča, da vse informacije obdelajo na najbolj neposreden način in da pri delovanju, glede na zelo velik in tudi hiter pretok informacij ustvarjajo najmanj napak.

Zgoraj omenjeno obnašanje možganov sem v praksi večkrat preveril: možgani zares klasificirajo informacije in jih posebej obravnavajo, neodvisno ene od drugih, podobno kot da bi za vsako informacijo imeli poseben računalnik, in te računalnike v takšni povezavi, da vsak računalnik ve, kaj drugi računalnik dela, in da hkrati usklajuje svojo lastno aktivnost z vsemi temi računalniki. Zanimivo je, da možgani podatke, ki jih sprejemajo in so povezani z besedami ali pripovedovanji v glavnem pretvarjajo v svoj osnovni program, v program slik.

S študijem obnašanja možganov in problema, zakaj terapevtu začetniku pri zdravljenju z življenjsko-kozmično transformacije ne funkcionirajo, oziroma pravila od prvega do petega ne delujejo, sem spoznal, da začetnik naredi veliko napak z branjem besedila pravil. Zato sem predlagal sistem »vklop-izklop«, da se pri izvajanju pravil lahko izključimo iz stresnega posvetnega stanja in vključimo v umirjeno meditacijsko stanje, kjer so možgani v alfa-theta stanju. Uspeh je bil naravnost čudovit: vsak začetnik je doživel in občutil uspeh pri izvajanju pravil, čeprav je ta korak predstavljal samo predhodni prijem pri uporabi transformacij in zdravljenju z njimi.

Kot smo videli v prejšnjem poglavju, da terapevti lahko napisani tekst pravil smiselno krajšamo, da ga lahko tudi samo mentalno beremo in da bodo kljub temu naše transformacije uspešno delovale, je pravzaprav ta ugotovitev samo navodilo, kako postopoma priti iz sodobnega načina zapisovanja s pomočjo črk do direktnega komuniciranja z možgani s pomočjo slik.

Najprimernejši sistem izvajanja transformacij je, da transformacije izvajamo direktno v osnovnem slikovnem programu možganov; za računalnik bi rekli, da mu dajemo ukaze v strojnem jeziku. Možgani pretvarjajo besede in govor, oz. pripovedovanje v slike, zato tekste transformacij oziroma pravil od prvega do petega ne izvajamo z branjem teksta posameznega pravila, temveč besedila teh pravil kot celoto pretvorimo v slike in nato pri izvajanju transformacije oziroma zdravljenju sledimo tem slikam, po izbranem vrstnem redu.

Podobe, ki jih dobimo s pretvarjanjem besedila v slike, so izrazito individualnega značaja in so pri vsakemu posamezniku različne, oz. samo njemu lastne. Redek je primer, da dva kandidata ustvarjata enake slike in njihovo zaporedje, iz česar sledi, da slikovni prikaz enega kandidata ne pomeni iste informacije drugemu, in je zanj tuj. Slike ponavadi nimajo fizičnih vsebin, niso slike iz narave, so pa v povezavi z našim svetom, oz. videnjem sveta, z našim znanjem in si jih enostavno zapomnimo za vedno.

arrow_right_alt